Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura popularna - definicja, przykłady, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura jest jednym z tych niezwykłych zjawisk, które w swej złożoności i wielopłaszczyznowości wymykają się precyzyjnemu definiowaniu. Ogólnie jednak można przyjąć, iż kultura to zespół wszystkich wytworów danej społeczności, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, wytworzony w toku jej historii i doświadczeń. Wyróżnia się wiele rodzajów kultur ze względu na rozmaite kryteria: zasięgu, rodzaju, jakości itp. Jednym z jej typów jest kultura popularna zwana także popkulturą lub kulturą masową.

Kultura popularna, jak sama nazwa wskazuje, cechuje się szeroką dostępnością (popularnością) dla odbiorcy, który w tym przypadku nazywany jest odbiorcą masowym. Przyczyną tego zjawiska jest wysoki stopień standaryzacji kultury, dzięki któremu jej wytwory znajdują odbiorców  wśród ludzi z całego przekroju klas, statusów społecznych, wykształcenia czy gustów. Standaryzacja, która zachodzi w wytworach kultury popularnej, dotyczy zarówno formy, jak i treści, a jej owoce stają się jeszcze jednym obiektem konsumpcji.

Kultura masowa jest charakterystyczna dla nowoczesnych społeczeństw – mogła się ona pojawić tylko w momencie niezwykłego rozwoju technologii...

Podobne wypracowania