Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura popularna - definicja, przykłady, charakterystyka

Kultura jest jednym z tych niezwykłych zjawisk, które w swej złożoności i wielopłaszczyznowości wymykają się precyzyjnemu definiowaniu. Ogólnie jednak można przyjąć, iż kultura to zespół wszystkich wytworów danej społeczności, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, wytworzony w toku jej historii i doświadczeń. Wyróżnia się wiele rodzajów kultur ze względu na rozmaite kryteria: zasięgu, rodzaju, jakości itp. Jednym z jej typów jest kultura popularna zwana także popkulturą lub kulturą masową.

Kultura popularna, jak sama nazwa wskazuje, cechuje się szeroką dostępnością (popularnością) dla odbiorcy, który w tym przypadku nazywany jest odbiorcą masowym. Przyczyną tego zjawiska jest wysoki stopień standaryzacji kultury, dzięki któremu jej wytwory znajdują odbiorców  wśród ludzi z całego przekroju klas, statusów społecznych, wykształcenia czy gustów. Standaryzacja, która zachodzi w wytworach kultury popularnej, dotyczy zarówno formy, jak i treści, a jej owoce stają się jeszcze jednym obiektem konsumpcji.

Kultura masowa jest charakterystyczna dla nowoczesnych społeczeństw – mogła się ona pojawić tylko w momencie niezwykłego rozwoju technologii medialnych: najpierw docierając do wielkiej rzeszy odbiorców radia, potem telewizji, a obecnie internetu. Należy także pamiętać o ogromnej roli prasy w kształtowaniu kultury masowej, a także o tym, że poszczególnie media nie wychodziły z użycia w momencie pojawienia się kolejnych – współcześnie funkcjonuje zarówno prasa, jak i radio, których oddziaływanie jest niewątpliwie wzmacniane przez  przekaz telewizyjny i sieć internetową.

Technologie jednak to nie wszystko, rozwój kultury masowej był także wynikiem uprzemysłowienia społeczeństw (od wieku XIX), wzrostu urbanizacji i dużego zwiększenia się dynamiki życia.
 
Istotną cechą kultury popularnej jest nie tylko jej rozwój w opozycji wobec tzw. kultury wysokiej, ale także kwestia (stanowiąca wynik wspomnianej już standaryzacji) spłaszczenia wytworów kultury. Jako że powstające filmy, nagrania muzyczne itp. mają podobać się rzeszom odbiorców na całym świecie, trafiają w mało „wyrobione” gusta niewymagających osób, co odbija się na wartości powstających dzieł.
 
Przykładami kultury popularnej mogą być hollywoodzkie filmy, muzyka typu pop (czyli właśnie popularna) i inne.

Podobne wypracowania do Kultura popularna - definicja, przykłady, charakterystyka