Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura duchowa - przykłady, definicja, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura jest zespołem materialnych i niematerialnych wytworów danej grupy społecznej. Możemy wyróżnić kulturę materialną, która wiąże się z takimiż wytworami, np. architekturą, różnego rodzaju przedmiotami, następnie kulturę społeczną tworzącą normy społeczne, wzory zachowań, oraz kulturę duchową, która jest podstawą dla celowego funkcjonowania każdej wspólnoty ludzi. Ludzie są istotami zdolnymi do refleksji, w większosci poszukują wartości innych niż dobra materialne. Parafrazując tytuł książki Ericha Fromma: niektórzy ludzie chcą być, a nie tylko mieć – wytwory powstałe w wyniku zaznaczenia własnego bycia w świecie – to właśnie kultura duchowa.
 
Kultura duchowa kładzie nacisk na niematerialne wytwory symboliczne, które nie mają zastosowań praktycznych, a które są kluczowe dla rozwoju umysłowego danej społeczności. Na kulturę duchową danego społeczeństwa składają się wierzenia, filozofia, sztuka (muzyka, film, rzeźba, dzieła plastyczne), literatura i inne wytwory ducha i umysłu człowieka. Ponadto, elementem kultury duchowej jest także moralność, tradycja, a także przechowywanie wiedzy o doświadczeniach historycznych społeczności i jej języku.

Kultura duchowa pełni istotne funkcje...

Podobne wypracowania