Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Etniczność - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Etniczność to zespół cech charakteryzujących daną społeczność w sposób niepowtarzalny, co pozwala na łatwe odróżnienie jej od innych. Pojęcie etniczności definiuje zasadniczą cechę konkretnej zbiorowości poprzez zbiór cech społecznych i kulturowych. Etniczność pomaga na oddzielenie członków sobie bliskich pod względem kulturowym od osób wywodzących się z odmiennej grupy społecznej. Termin sam w sobie nie jest pojęciem ostrym, nadal trwa proces jego dookreślenia.

Definicja pojęcia wywodzi się od greckiego słowa „ethnos” oznaczającego rasę.

Na elementy etniczności składa się wspólne pochodzenie, także jako mitologiczne historie i wierzenia, które definiują pochodzenie w ujęciu ogólnym, niekoniecznie związanym z grupą społeczną, jaką tworzy rodzina. Są one oparte na wielowiekowej tradycji kulturowej, naucza się ich w szkołach, powiela w domach rodzinnych. Również aspekt historyczny ma w tym przypadku ogromne znaczenie, nauka na lekcjach historii w szkole głównie skupia się na dziejach konkretnego państwa lub terytorium, zamieszkanego w większości przez przedstawicieli tej samej grupy etnicznej. Nawet jeżeli fizycznie w danym momencie nie istnieje, to historia dotycząca jego obecności...

Podobne wypracowania