Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Etniczność - definicja, charakterystyka, przykłady

Etniczność to zespół cech charakteryzujących daną społeczność w sposób niepowtarzalny, co pozwala na łatwe odróżnienie jej od innych. Pojęcie etniczności definiuje zasadniczą cechę konkretnej zbiorowości poprzez zbiór cech społecznych i kulturowych. Etniczność pomaga na oddzielenie członków sobie bliskich pod względem kulturowym od osób wywodzących się z odmiennej grupy społecznej. Termin sam w sobie nie jest pojęciem ostrym, nadal trwa proces jego dookreślenia.

Definicja pojęcia wywodzi się od greckiego słowa „ethnos” oznaczającego rasę.

Na elementy etniczności składa się wspólne pochodzenie, także jako mitologiczne historie i wierzenia, które definiują pochodzenie w ujęciu ogólnym, niekoniecznie związanym z grupą społeczną, jaką tworzy rodzina. Są one oparte na wielowiekowej tradycji kulturowej, naucza się ich w szkołach, powiela w domach rodzinnych. Również aspekt historyczny ma w tym przypadku ogromne znaczenie, nauka na lekcjach historii w szkole głównie skupia się na dziejach konkretnego państwa lub terytorium, zamieszkanego w większości przez przedstawicieli tej samej grupy etnicznej. Nawet jeżeli fizycznie w danym momencie nie istnieje, to historia dotycząca jego obecności w przeszłości będzie przytaczana.

Cechą charakterystyczną dla danej grupy etnicznej jest przede wszystkim stosowany język oraz religia. Postrzeganie członków danej grupy etnicznej wewnętrznie polega na socjalizacji w tejże grupie, właśnie poprzez możliwość łatwej komunikacji czy też wiary w tego samego boga. Mogą być również postrzegani za grupę tworzącą jedność z punktu widzenia osób postronnych, prowadzących obserwacje z zewnątrz. Elementem konsolidującym jest niewątpliwie nazwa, pod którą dana grupa etniczna występuje, co stanowi kryterium wyodrębniające wobec społeczeństwa.

Etniczność cechuje również silna tożsamość przynależnościowa członków grupy, są oni niezwykle silnie ze sobą powiązani. W ujęciu fundamentalistycznym członkowie grupy są związani w sposób pierwotny oraz podstawowy. Z drugiej strony można zaobserwować częstą niestałość tożsamości.

Przedstawiciele danej grupy etnicznej zauważają swoją odmienność i chętnie ją podkreślają.

Nie należy mylić pojęcia etniczności z narodowością. Występują bardzo zbliżone zjawiska w przypadku obu tych pojęć, natomiast istnieje jedna wyraźna różnica. Ma ona swoje odbicie w teorii narodu jako organizacji uporządkowanej, mającej na celu wytworzenie własnego państwa.

Podobne wypracowania do Etniczność - definicja, charakterystyka, przykłady