Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kultura ludowa – definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura to zbiór wytworów materialnych i niematerialnych wypracowany przez wspólnotę ludzi w wyniku różnych doświadczeń i procesów historycznych. Można wyróżnić wiele rodzajów kultury, jednym z nich jest kultura ludowa.

Kultura ludowa to kultura rozwijana przez mieszkańców określonego terytorium – mieszkańcy ci zwykle należeli do niższych klas społecznych, byli chłopami, rzemieślnikami.

Kultura klas wyższych – szlachty czy arystokracji – w pewnym stopniu dążyła do unifikacji przez odwoływanie się do wspólnych wzorców. Przykładem jest tutaj duże znaczenie kultury francuskiej na dworach państw Europy Środkowej, w tym Polski. W przeciwieństwie do wspomnianej kultury elit, kultura ludowa charakteryzowała się zróżnicowaniem, a ze względu na oddalenie terytorialne od ośrodków jej rozwoju i właściwie brak styczności z innymi tradycjami, nie dochodziło do ujednolicania zwyczajów. Zaowocowało to ogromną różnorodnością kultur lokalnych praktycznie w każdym kraju.

Kultura ludowa odznacza się kilkoma ważnymi cechami, jakie odróżniają ją od innych form kultury. Pierwszą cechą jest tradycjonalizm, który polega przede wszystkim na przywiązaniu do...

Podobne wypracowania