Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Konformizm - definicja, przykłady, charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Konformizm to pojęcie z dziedziny psychologii społecznej, w języku potocznym używane jako podleganie wpływom innych ludzi w związku z rzeczywistym lub dorozumianym wpływem innych jednostek w danej grupie społecznej. Polega w głównej mierze na uleganiu jednostki wobec wartości, poglądów i norm postępowania obowiązujących w danym środowisku. Jest to zmiana zachodząca wewnętrznie, mająca swoje odbicie na zewnętrznym zachowaniu człowieka oraz w sposobie jego myślenia. Członek danej grupy początkowo ma inny system wartości i postrzegania, który ulega przekierunkowaniu na system przyjęty za obowiązujący. Konformizm to także spełnianie pewnych oczekiwań, bycie zbieżnym z konkretną grupą.

Konformizm w ujęciu socjologicznym to postępowanie zmierzające do dostosowywania się jednostki do wachlarza zasad istniejących w grupie społecznej, do której przynależy. Zgodnie z teorią R. Mertona, to wyrażenie zgody na zrealizowanie celów społecznych przy pomocy ogólnie uznanych środków, propagowanych norm i wartości. W związku z tym wszelkie odchylenia lub próby odejścia od schematu są traktowane jako dewiacja społeczna.

Badania nad teorią konformizmu rozpoczął w latach 50-tych ubiegłego stulecia Solomon Asch. Zgodnie z nimi, na...

Podobne wypracowania