Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rewolucja burżuazyjna w Anglii - charakterystyka, przyczyny, skutki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W XVII w. na terenie Anglii miało miejsce wiele przemian kulturowych, społecznych oraz gospodarczych, których ukoronowaniem był wybuch rewolucji burżuazyjnej. Bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia działań wojennych był narastający konflikt między monarchą (Jakub I Stuart oraz Karol I Stuart zawarli unię personalną po śmierci Elżbiety I) a władzą ustawodawczą, czyli parlamentem. Zarzewiem konfliktu stała się chęć wprowadzenia przez monarchów ustroju opartego na zasadach monarchii absolutnej, jednocześnie negując potrzebę istnienia i funkcjonowania parlamentu.

Szczególny konflikt miał miejsce w przypadku prawa podatkowego, parlament stanowczo się w tej kwestii sprzeciwiał monarchom. W 1628 roku monarcha odrzucił petycję o prawach (na mocy której podatek nie mógł zostać nałożony bez zgody parlamentu), jednocześnie rozwiązując parlament. Wówczas miał miejsce wybuch powstania na terenie Szkocji. Do momentu wybuchu wojny domowej na terenie Anglii obradował także Parlament Krótki oraz Długi, uchwalono Wielką Remonstrację. Bezpośrednią przyczyną działań Karola I był nieudany zamach stanu oraz pospieszny wyjazd monarchy z Londynu, co zapoczątkowało wojnę wewnętrzną.

Kolejną przyczyną przewrotu politycznego było, między innymi,...

Podobne wypracowania