Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Grupa społeczna – cechy, definicja grupy społecznej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Grupa społeczna jest zbiorem co najmniej trzech osób (przy dwóch osobach nie dochodzi do dostatecznej liczby interakcji), w którym wykształciły się pewne więzi i relacje. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb swoich członków. Ważnym kryterium wyróżniającym grupę jest także poczucie odrębności od innych grup społecznych.

Żeby przybliżyć pojęcie grupy społecznej, warto poznać wyróżniające ją właściwości. Po pierwsze, więź między członkami grupy cechuje względna długotrwałość – można powiedzieć, że więź ta trwa aż do momentu osiągnięcia przez grupę zamierzonego celu, którego wyznaczenie jest również ważnym wyróżnikiem grupy spośród innych zbiorowości społecznych. Po drugie, należy zaznaczyć, że członkowie grupy społecznej mają jednorodny, spójny system wartości, a także dzielą wspólne poglądy.
 
Ponadto, w każdej grupie społecznej występuje pewna hierarchiczność – zależność i podporządkowanie jednych osób drugim. Często obserwuje się wyodrębnienie pewnego lidera, a każdy z członków pełni określoną rolę w grupie, ma określony status społeczny.

Wspomniana struktura grupy jest stosunkowo trwała. Między wszystkimi jej członkami (w sposób pośredni...

Podobne wypracowania