Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lewica - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Współczesna scena polityczna umownie podzielona jest na konserwatywną prawicę oraz domagającą się reform lewicę. Takie osiowe rozgraniczenie partii politycznych wzięło swój początek jeszcze w czasach wielkiej rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku, kiedy to w czasie obrad Stanów Generalnych przedstawiciele tzw. trzeciego stanu, czyli zwolennicy głębokich reform na płaszczyźnie politycznej, społecznej, gospodarczej oraz ekonomicznej, zasiadali w części sali znajdującej się po lewej stronie prowadzącego obrady króla. Znajdowali się oni w opozycji do konserwatywnie nastawionej arystokracji oraz duchowieństwa, które hołdując tradycji i ustalonemu dziejowo porządkowi społecznemu, stanowczo sprzeciwiały się wszelkim próbom przeprowadzenia reform we Francji.

W kolejnych dziesięcioleciach pojęcie lewicy zyskało nieco bardziej radykalny wydźwięk, bowiem jednoznacznie kojarzono z nią socjalizm i komunizm. Wśród głoszonych haseł znajdowały się tak doniosłe postulaty jak np. obalenie porządku monarchistycznego, całkowita wolność gospodarcza, wyraźne odgraniczenie sfery politycznej od Kościoła czy równość wszystkich obywateli wobec prawa, które w oczywisty sposób godziły w interesy przedstawicieli arystokracji...

Podobne wypracowania