Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Lewica - definicja, charakterystyka, przykłady

Współczesna scena polityczna umownie podzielona jest na konserwatywną prawicę oraz domagającą się reform lewicę. Takie osiowe rozgraniczenie partii politycznych wzięło swój początek jeszcze w czasach wielkiej rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku, kiedy to w czasie obrad Stanów Generalnych przedstawiciele tzw. trzeciego stanu, czyli zwolennicy głębokich reform na płaszczyźnie politycznej, społecznej, gospodarczej oraz ekonomicznej, zasiadali w części sali znajdującej się po lewej stronie prowadzącego obrady króla. Znajdowali się oni w opozycji do konserwatywnie nastawionej arystokracji oraz duchowieństwa, które hołdując tradycji i ustalonemu dziejowo porządkowi społecznemu, stanowczo sprzeciwiały się wszelkim próbom przeprowadzenia reform we Francji.

W kolejnych dziesięcioleciach pojęcie lewicy zyskało nieco bardziej radykalny wydźwięk, bowiem jednoznacznie kojarzono z nią socjalizm i komunizm. Wśród głoszonych haseł znajdowały się tak doniosłe postulaty jak np. obalenie porządku monarchistycznego, całkowita wolność gospodarcza, wyraźne odgraniczenie sfery politycznej od Kościoła czy równość wszystkich obywateli wobec prawa, które w oczywisty sposób godziły w interesy przedstawicieli arystokracji i duchowieństwa, czyli szeroko rozumianej prawicy. Idee działaczy lewicowych przyczyniły się w dużym stopniu do powolnej ewolucji przestarzałego systemu feudalnego w nowożytny kapitalizm gospodarczy. Współcześnie lewica to przede wszystkim partie o charakterze zdecydowanie liberalnym, postępowym.

Ze względu na to, że obecnie nie mamy już praktycznie do czynienia z jednoznacznym podziałem ideologicznym na prawicę oraz lewicę, a bardziej powszechne są przypadki występowania partii nastawionych jedynie na skuteczną walkę o władzę, wskazanie wspólnych cech wszystkich partii lewicowych jest niezwykle trudne. Można jednak wymienić co najmniej kilka aspektów programowych, które występują w przeważającej liczbie, a mianowicie: liberalizm społeczny, poszanowanie praw mniejszości, promowanie haseł równości i sprawiedliwości społecznej, duży nacisk na sferę socjalną, sprzeciw wobec wyzysku i kapitalizmu, popieranie interwencji państwa w gospodarkę, wolność wyznania, internacjonalizm oraz pacyfizm.

Podobne wypracowania do Lewica - definicja, charakterystyka, przykłady