Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Reorganizacja - definicja, charakterystyka, przykłady

Nie wszystkie odkryte przez człowieka wynalazki techniczne okazują się od razu w pełni sprawnymi i gotowymi do długoterminowego, bezproblemowego użytkowania. Podobnie rzecz ma się w kwestii tworzonych przedsiębiorstw, organizacji, firm, związków czy systemów administracyjnych, ponieważ ich pierwotne statusowe założenia i cele funkcjonowania mogą okazać się w perspektywie dłuższego czasu niewystarczające, a nawet błędne.

W takich wypadkach ludzie zarządzający danym tworem decydują się na tzw. reorganizację, czyli zgodnie z etymologią wyrazu „ponownym organizowaniem” porządku, który z różnych przyczyn - wewnętrznych lub zewnętrznych - nie do końca był w stanie spełnić pokładane w nim nadzieje. Reorganizację można innymi słowy nazwać przebudową bądź usprawnieniem, którego dokonuje się zwykle mając na uwadze nabyte uprzednio doświadczenia i zdobytą wiedzę. Wadliwe rozwiązania zastępuje się wówczas nowymi, a struktury, które nie były w stanie zapewnić odpowiednio wysokiego pułapu efektywności, organizuje się ponownie. W reorganizacji chodzi o to, aby uniknąć popełnionych wcześniej błędów.

W przedsiębiorstwie przynoszącym jedynie straty, za działania noszące znamiona reorganizacji uznać można np.: wymianę kadry pracowniczej, spłaszczenie struktury zarządzania, wprowadzenie zmian w systemie finansowania lub przystosowanie profilu jego działania do innej grupy odbiorców. Tego typu rozwiązania są dostępne także w szerszej perspektywie. W przypadku niewystarczająco skutecznej administracji publicznej państwo może podjąć próbę zorganizowania na nowo podziału terytorialnego kraju albo zastosować program daleko idących oszczędności.

Podobne wypracowania do Reorganizacja - definicja, charakterystyka, przykłady