Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza a autorytet - porównanie

Zarówno władza jak i autorytet stanowią pewne formy podporządkowania woli. Władza, w potocznym rozumieniu, oznacza możliwość wpływania na społeczność i rządzenia, zdolność do narzucania swojej woli innym. Pojęcia władzy używa się w odniesieniu do bardzo wielu rodzajów podległości osobom bądź instytucjom. To, co składa się na pojęcie władzy, to jej zakres (np. władza państwowa, związkowa, kościelna, rodzicielska) oraz jej treść. Nie bez znaczenia są też źródła pochodzenia władzy (najważniejsze z nich to przemoc, przymus, nagrody, charyzma, tradycje, wiedza).

Autorytet natomiast, oznacza społeczne uznanie, prestiż jednostki lub grupy osób bądź instytucji, które opierają się na powszechnie cenionych wartościach. Osoba ciesząca się autorytetem, dysponuje pewnym kredytem zaufania społecznego. 

Socjologia uważa autorytet za jeden z typów idealnej legitymizacji władzy. Autorytet postrzega się jako czynnik pozytywny, stabilizujący więzi społeczne. Groźne może być zarówno nadmierne zaufanie dla autorytetów, ponieważ grozi zastojem i degeneracją poglądów, jak i - doświadczenie braku autorytetów w jakiejś społeczności, co może prowadzić do anarchii. Podobnie - zbyt duża ilość autorytetów nie jest dobra przez wzgląd na zagrożenie atomizacją, czyli rozpadem więzi społecznych, zaś dominacja jednego powszechnie poważanego autorytetu wieść może do faszyzacji. 

Pojęcia autorytetu używa się najczęściej w kontekście wzoru przymiotów i kompetencji pedagogicznych. Mówi się o autorytecie opartym na doświadczeniu życiowym (wiedzy, mądrości); autorytecie desygnowanym, wynikającym z pozycji społecznej i uznania dla jego funkcji czy stanowiska; autorytecie opartym na zaufaniu, które zdobywa się dzień po dniu, w bezpośrednim kontakcie; autorytecie emocjonalnym, będącym owocem szacunku czy miłości lub lęku czy obawy wobec tej osoby; wreszcie, autorytet może wypływać z władzy, jaką dana osoba posiada, i przejawiać się w zwierzchnictwie nad innymi jednostkami.  

A zatem, władza jaką posiada osoba, o której mówi się, że ma autorytet, wynika nie tyle z jej osobistych predyspozycji (choć w pewnym stopniu może tak być), co raczej z przyznanych tej osobie uprawnień. 

Podobne wypracowania do Władza a autorytet - porównanie