Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza centralna. Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza centralna - rodzaj władzy wykonywanej przez organy zwane centralnymi w danym państwie. W Polsce, organy państwa, ze względu na właściwości miejscowe, dzielą się na organy centralne, czyli takie, które obejmują terytorium całego kraju, i organy terenowe, których właściwość obejmuje tylko pewien obszar kraju, pewną jego część. 

Władza tego rodzaju dzielona jest w drodze decentralizacji, czyli podziału zadań między niezależne organy państwa, w których decyzje przekazuje się organom terenowym, będącym bliżej tych, których dotyczą podejmowane decyzje, a także w drodze - dekoncentracji, czyli takiego podziału zadań pomiędzy organami, który polega na przesuwaniu zadań w ranach struktur scentralizowanych.

Centralne organy administracji w Polsce to orany administracji, których zakres działania obejmuje obszar całego terytorium państwa. Podporządkowane są one naczelnym organom administracji i działają w formie indywidualnych decyzji, mogąc wydawać zarządzenia o charakterze wewnętrznym. Mają przy tym całkowicie apolityczny charakter. 

I tak, organowi naczelnemu administracji, jakim jest Prezes Rady Ministrów podlegają m.in. następujące urzędy centralne: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne...

Podobne wypracowania