Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan wojenny w Polsce - przyczyny wprowadzenia stanu wojennego. Opis

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jako główną przyczynę stanu wojennego oficjalnie podaje się coraz gorszą sytuację ekonomiczną w kraju. W sklepach brakowało towarów, zwłaszcza obiecanych żywnościowych, wprowadzenie kartek na mięso, masło, ryż, mąkę itp. Fatalna była też sytuacja energetyczna Polski i w obliczu zbliżającej się zimy zagrożenie brakiem dostaw prądu stawało się coraz bardziej realne. Faktycznie jednak powodem wprowadzenia stanu wojennego była stale rosnąca obawa komunistów przed utratą władzy. NSZZ „Solidarność” rósł w siłę i nie przestawał siać fermentu w społeczeństwie, zaś w łonie samej PZPR, z której wystąpiła spora liczba członków, wciąż dochodziło do podziałów. Przyczyną miała też być groźba interwencji zbrojnej państw Układu Warszawskiego, ale Związek Radziecki, uwikłany w tym czasie w wojnę w Afganistanie i świadomy kosztów tego typu operacji, wolał, by władze PRL poradziły sobie same, przeprowadzając zamach stanu z użyciem wojska.

W efekcie po kilkunastu miesiącach od historycznego podpisania porozumień sierpniowych i po tzw. „karnawale „Solidarności”, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON) z gen. Jaruzelskim na...

Podobne wypracowania