Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Okręgi wyborcze - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Okręg wyborczy to wyodrębniona część terytorium kraju, posiadająca status granicy umownej, niezbędna po przeprowadzenia wyborów zgodnie z obowiązującym prawem. Nie obowiązuje ujednolicony system tworzenia okręgów. W zależności od rodzaju wyborów – do parlamentu, na urząd prezydenta Polski czy też przeprowadzenia referendum – ustanawia się jednostki terytorialne, aby utworzyć jednakowe listy wyborcze dla danego terenu. Potencjalni kandydaci są przypisani do konkretnego okręgu. Można wyróżnić okręgi jednomandatowe oraz wielomandatowe. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu, do rad samorządowych czy też do Parlamentu Europejskiego.

Polskie ustawodawstwo w tym zakresie zawarte jest w kilku aktach prawnych. Wszelkie informacje o ustanawianiu oraz zakresie terytorialnym okręgu wyborczego zamieszczone są w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej. Istnieje jasny termin, do którego należy taką informację przedłożyć w formie pisemnej dla wiadomości społeczeństwa – najpóźniej  na 52 dni przed planowanymi wyborami. Zarejestrowanie w okręgu wyborczym listy kandydatów stanowi jego wyznacznik. 

Każdy okręg wyborczy posiada pewną ilość mandatów wyznaczających...

Podobne wypracowania