Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Obywatelstwo amerykańskie a obywatelstwo polskie - porównanie

Pojęcie obywatelstwa jest definiowane jako powiązanie pomiędzy jednostką a państwem. Wynikiem posiadania obywatelstwa polskiego jest konieczność spełnienia szeregu obowiązków w celu wypełnienia pewnych konkretnych wymogów stawianych przez państwo. W zamian za to obywatelowi nadawane są uprawnienia, a państwo zobowiązuje się chronić obywatela w kraju oraz zagranicą. Poza granicami Polski opieką konsularną oraz ochroną dyplomatyczną otacza się polskich obywateli poprzez działalność misji dyplomatycznych, ambasad i konsulatów. Są one ustanowione w większości państw na świecie.

Obywatelstwo polskie można uzyskać na kilka sposobów. W ustawodawstwie obowiązuje klauzula prawa krwi. Polega ona na tym, iż dziecko w chwili narodzin uzyskuje obywatelstwo polskie, jeżeli rodzice je posiadają. Jest to określane jako pierwotne nabycie obywatelstwa. Ponadto istnieją także warianty dostępne dla osób posiadających obywatelstwo innego kraju. Wówczas występuje zasada wtórnego nabycia obywatelstwa. 

Polskie ustawodawstwo zawiera także przepisy, w których określona została zasada wyłączności obywatelstwa naszego kraju. W rozumieniu tej reguły, obywatel polski nie może być jednocześnie uznany za obywatela innego kraju. Oznacza to, że nawet w momencie nabycia innego obywatelstwa, jednostka nie może skutecznie dowodzić przed polskim organami władzy państwowej jego posiadania.

Zupełnie odmienne zasady obowiązują w ustawodawstwie amerykańskim. W Stanach Zjednoczonych obywatelstwo uzyskuje się w oparciu o zasadę prawa ziemi. Mówi ona, że dziecko w momencie narodzin na terenie USA zyskuje obywatelstwo tego kraju bez względu na obywatelstwo rodziców. Ponadto jest ono również automatycznie nadawane dziecku, jeżeli jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo poprzez proces naturalizacji. Aby uzyskać status obywatela Stanów Zjednoczonych, należy zdać odpowiedni egzamin. Przystąpić do niego może rezydent z pięcioletnim stażem zamieszkania w USA lub osoba przynajmniej 18-letnia, szczycącą się nieposzlakowaną opinią, władająca biegle językiem angielskim oraz znająca historię Stanów Zjednoczonych. Warunkiem koniecznym jest także niezaleganie w stosunku do urzędu podatkowego. W momencie pozytywnego zdania egzaminu jednostka nabywa obywatelstwo amerykańskie.

Podobne wypracowania do Obywatelstwo amerykańskie a obywatelstwo polskie - porównanie