Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partia polityczna jako grupa społeczna - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Partia polityczna stanowi organizację obywateli zrzeszonych w konkretnym celu. Partycypacja w niej jest oparta na zasadzie dowolności oraz wolności wyboru – jest to związane z proklamowanym programem, który można przedstawiać w każdy prawnie dozwolony sposób. Głównym celem partii wyborczej jest zdobycie, a następnie – utrzymanie władzy w państwie. Może to odbywać się za pomocą zdobycia przewagi w głosowaniu na szczeblu lokalnym (np. w wyborach samorządowych) czy też ogólnokrajowym (wybory parlamentarne). Partia stanowi grupę społeczną, w której jednostki są połączone dążeniem do osiągnięcia wspólnego celu.

Partia polityczna ma za zadanie wpływać na kształt polityki w państwie. Jej funkcją jest reprezentowanie opinii oraz woli grupy społecznej, której poparcie zdobyła. Jest łącznikiem pomiędzy konkretną zbiorowością a władzą ustawodawczą czy też wykonawczą. Opinia publiczna pokazuje, który z potencjalnych kandydatów cieszy się największym uznaniem na scenie politycznej. Opinia społeczeństwa z kolei kształtowana jest przez wiele czynników.

Przedstawiciele partii politycznych muszą w trakcie przeprowadzania akcji agitacyjnej liczyć się z nastrojami panującymi wśród potencjalnych wyborców....

Podobne wypracowania