Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Oligarchizacja, oligarchia - definicja, opis, przykłady. Oligarchia magnacka w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin „oligarchia” wywodzi się ze starożytności. W języku greckim oznaczał on „panowanie nielicznych”. Znaczyło to, w szczególności biorąc pod uwagę ustrój starożytnej Grecji, panowanie wąskiej grupy społecznej, do której najczęściej należeli obywatele posiadający wysoki status urodzenia bądź cenzus majątkowy. To forma ustrojowa opierająca się teoretycznie na zasadach państwa demokratycznego, w głównej mierze jednak dająca władzę wyłącznie jednostkom bogatym lub arystokracji. Tę formę rządów można było także zaobserwować w Anglii w okresie sprawowania władzy przez Cromwella czy też w Wenecji. Jest to – koniec końców – ustrój zbliżony do dyktatury.

Wybitny grecki filozof, Arystoteles, uważał, iż oligarchia jest system zdegenerowanym, umożliwiała bowiem rządzenie państwem tylko poszczególnym jednostkom, bez wyróżnienia ich pod względem moralnym czy też poglądowym. Rządy w ustroju oligarchicznym były nastawione na zapewnienie władzy obywatelom  bogatym – w takiej formie, aby zapewnić im jeszcze większy przyrost majątku, nie licząc się zupełnie z potrzebami mniej zamożnych jednostek. Prawodawstwo pod tym względem faworyzowało tę grupę społeczną w stopniu wręcz jaskrawym....

Podobne wypracowania