Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nowa lewica - historia, opis, przedstawiciele. Nowa lewica i jej doktryna

Nową lewicą nazywana jest ideologia społeczno-polityczna, która powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku. Największą popularność zdobyła pod koniec lat 60-tych w związku z tak zwaną rewoltą studencką. Rozwijała się głównie w obrębie grup młodzieżowych, studenckich oraz intelektualnych. Obszarem objętym zmianami ideologicznymi zostały objęte przede wszystkim Stany Zjednoczonej oraz kraje Europy Zachodniej. Podstawowym założeniem nurtu było odrzucenie programowych założeń socjaldemokratycznych i marksistowskich. Kolebką nowej lewicy stała się szkoła frankfurcka, założona na początku XX wieku. Stamtąd wywodzi się prekursor nurtu, Herbert Marcuse.

Nowa lewica nie była ideologią spójną: na wygląd nurtu składały się elementy zaczerpnięte z filozofii marksistowskiej, anarchistowskiej, maoizmu oraz liberalizmu, a także różnego typu religii i wyznań. Nowa lewica nie uznawała modelu społeczeństwa przemysłowego oraz nastawionego wyłącznie na konsumpcję. W myśl tej ideologii zbiorowości były wzajemnie sprzeczne, nastawione wyłącznie na zyskiwanie profitów, bardzo ograniczone. Krytykowano także tradycyjny model rodziny amerykańskiej, w kierunku którego kierowano gorzkie komentarze. Proklamowano wolne związki, konieczność rozbicia rodziny, swobodę orientacji seksualnej.

Nowa lewica jako nurt polityczny odrzucała panujący porządek prawny jako rzecz absolutnie zbędną. Ponadto zwolennicy idei głosili zniesienie podziałów politycznych oraz wyeliminowanie w tej kwestii udziału elit.

Nowa lewica jako nurt polityczny i społeczny rozwijała się również w Polsce. Nie był to jednak ruch popierany przez ówczesną władzę państwową. Odrzucenie bowiem głównych założeń marksizmu nie zyskało zwolenników wśród przedstawicieli PZPR.

Przedstawiciele nowej lewicy w ramach działalności tej ideologii popierali dbanie o ochronę środowiska, protestowali przeciwko zatruwaniu wód, prowadzeniu wojen oraz przeciwko procesom zbrojeniowym. Do czołowych jednostek, związanych z tą ideologią, należy zaliczyć Martina Lutera Kinga oraz Che Guevarę.

Podobne wypracowania do Nowa lewica - historia, opis, przedstawiciele. Nowa lewica i jej doktryna