Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Parlamentaryzm - co to jest parlamentaryzm? Definicja, opis, przykłady. Parlamentaryzm w Polsce

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Parlamentaryzm to forma sprawowania rządów, w której występuje rozdzielenie władzy. Parlamentaryzm jest przejawem demokratycznego ustroju w państwie. W skład polskiego parlamentu wchodzą sejm i senat jako organy ustawodawcze i legislacyjne, jednocześnie sprawujące kontrolę nad władzą wykonawczą. Można wyróżnić system parlamentarno-gabinetowy oraz system prezydencki (Stany Zjednoczone).

Funkcjonuje jeszcze inna forma parlamentaryzmu – model parlamentarno-komitetowy. Występuje on w Szwajcarii i polega na współistnieniu komitetu wykonawczego (rządu), wybieranego przez parlament, oraz parlamentu samego w sobie, który jest najważniejszym organem w państwie jako reprezentant woli narodu.

W systemie demokratycznym parlamentarnym władza ustawodawcza wyłaniana jest na drodze przeprowadzenia wyborów powszechnych. Stanowi jedyny organ przedstawicielski i ma realny wpływ na proces ustanawiania obowiązujących przepisów prawnych. Kontroluje także działalność rządu w ujęciu kształtowania i uchwalania budżetu. Jednocześnie organy egzekutywne mają możliwość rozwiązania parlamentu lub tez zawetowania wykonania uchwalonych aktów prawnych, czyli ustaw. Zasada kontroli i legalności przy dokonywaniu tych czynności jest realizowana...

Podobne wypracowania