Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Okrągły Stół - Okrągły Stół w Polsce (1989) - skutki, znaczenie wydarzenia

Obrady Okrągłego Stołu wywarły ogromny wpływ na kształt ustroju oraz sceny politycznej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Od momentu ich zakończenia, czyli od 5 kwietnia 1989 roku polska polityka wewnętrzna i zewnętrzna została całkowicie zmieniona.

Rozmowy Okrągłego Stołu wpłynęły na układ sił politycznych w państwie. Działacze partyjni ustroju komunistycznego zostali zmuszeni do podjęcia obrad w wyniku powszechnej fali strajków w Polsce. W trakcie obrad uchwalono szereg reform politycznych i gospodarczych. Zmieniono zasady przeprowadzania wyborów do Sejmu, wprowadzono bowiem kwotowy system wyborczy. Utworzony został Senat wraz z urzędem senatora (100 osób), dopuszczono przedstawicieli opozycji do środków masowego przekazu, co zapoczątkowało walkę o wolność mediów oraz zniesienie cenzury. Ponadto uchwalono, iż powstanie urząd Prezydenta PRL, wybieranego co sześć lat. Rejestracja Solidarności również stała się możliwa, dzięki reformom prawa o stowarzyszeniach. Ten zapis z kolei dopuścił do powstawania związków zawodowych pracowników.

Obrady toczące się przy Okrągłym Stole zmieniły układ sił politycznych w państwie. Ponadto, rewolucyjne zmiany przeprowadzone w Polsce stanowiły początek walki o niezależność oraz oddzielenie się od Związku Radzieckiego. Dało to jakby sygnał dla innych krajów bloku wschodniego, aby podjąć walkę o niepodległość. Ustanowienie III RP było skutkiem rozmów przy Okrągłym Stole. Gdyby takie dyskusje nie miały miejsca, polska  polityka wyglądałaby współcześnie inaczej.

Skutkiem Okrągłego Stołu było wyłonienie w pierwszych wolnych wyborach prezydenckich przedstawiciela tego urzędu w osobie Lecha Wałęsy, uznawanego za inicjatora oraz prekursora ruchu wyzwoleńczego dla niezależnej, wolnej Polski. W zasadzie dzięki niemu oraz jego poplecznikom Polska stała się krajem coraz bardziej związanym z Zachodem. Poprzez uzyskanie wolności i wyzwolenie się spod wpływów radzieckich Polska należy do Unii Europejskiej.

Podobne wypracowania do Okrągły Stół - Okrągły Stół w Polsce (1989) - skutki, znaczenie wydarzenia