Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ordynacja wyborcza - definicja, opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ordynacją wyborczą nazywa się przepisy prawne regulujące sposób, w jaki należy przeprowadzać wybory. W polskim prawie można wyróżnić podział na wybory samorządowe, o zakresie lokalnym, do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Drugim typem wyborów, sankcjonowanych przez polskie ustawodawstwo, są wybory do parlamentu. W skład parlamentu wchodzą posłowie (czyli członkowie Sejmu) oraz senatorowie (przedstawiciele Senatu). Odmienne przepisy ustanawiają sposób, w jaki wybierani są wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast oraz prezydent RP. 

Ordynacje wyborcze powstały w celu uregulowania zasad, w myśl których tworzone są komitety wyborcze. Przepisy te dotyczą także sposobu ich działania. Ponadto regulują formę zgłaszania potencjalnych kandydatów na poszczególne stanowiska i funkcje. Reguły zawarte w ordynacji są bezpośrednio związane również ze sposobem, w jaki można prowadzić kampanię wyborczą. Mowa tu o ich finansowaniu, prowadzeniu oraz rozliczaniu się z kosztów i przychodów. 

Osobne przepisy są związane z instytucją komisji wyborczych. Mają one na celu ułatwienie przeprowadzenia wyborów zgodnie z prawem oraz legalnego powołania komisji...

Podobne wypracowania