Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - opracowanie

Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej posiada odmienny sposób wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W Polsce te kwestie są regulowane przez ustawę szczegółową. 

Jedyną zasadą ogólną dla wszystkich kandydatów z każdego kraju członkowskiego jest przeprowadzanie wyborów w myśl głosowania, które jest tajne, powszechne i bezpośrednie. Ponadto musi ono być proporcjonalne, a okręgi wyborcze powinny powstawać w sposób zgodny z regułą reprezentacji proporcjonalnej. Możliwe jest wprowadzanie granicy progu wyborczego, czyli określenie minimalnej liczby głosów, jaka musi uzyskać dany kandydat. Owa klauzula zaporowa powinna wynosić maksymalnie 5%. Także w Polsce przyjęto takie zasady.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są reprezentantami narodów państw Unii, nie wolno narzucać im odgórnie instrukcji dotyczących sprawowania urzędu czy też ich odwołać. Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może jednocześnie sprawować funkcji posła, senatora, być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu. Ponadto obowiązują zasady niełączenia urzędów – przykładowo poseł do Parlamentu Europejskiego nie może w tym samym czasie piastować stanowiska ambasadora. 

Posłem do Parlamentu Europejskiego może być każdy osoba, która ukończyła 21 lat. Musi posiadać czynne prawo wyborcze. Nie może być skazana prawomocnie za przestępstwo umyślne. Kandydat powinien – w myśl zasady domicylu – od co najmniej 5 lat nieprzerwanie zamieszkiwać Polskę lub inny kraj unijny. Tak więc potencjalny poseł nie musi posiadać polskiego obywatelstwa, wystarczy, jeżeli jest wpisany do rejestru wyborców. Listy kandydatów są zgłaszane przez poszczególne partie polityczne, koalicje oraz wyborców, zgodnie z przepisami wyborów do Sejmu RP. 

W Polsce występuje 13 okręgów wyborczych, w skład których wchodzą jedno lub dwa województwa. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa okręgi. Przeliczanie mandatów jest zgodne z metodą d’Hondta. Wpływ na liczbę posłów może mieć frekwencja podczas wyborów.

Podobne wypracowania do Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - opracowanie