Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej posiada odmienny sposób wyboru kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W Polsce te kwestie są regulowane przez ustawę szczegółową. 

Jedyną zasadą ogólną dla wszystkich kandydatów z każdego kraju członkowskiego jest przeprowadzanie wyborów w myśl głosowania, które jest tajne, powszechne i bezpośrednie. Ponadto musi ono być proporcjonalne, a okręgi wyborcze powinny powstawać w sposób zgodny z regułą reprezentacji proporcjonalnej. Możliwe jest wprowadzanie granicy progu wyborczego, czyli określenie minimalnej liczby głosów, jaka musi uzyskać dany kandydat. Owa klauzula zaporowa powinna wynosić maksymalnie 5%. Także w Polsce przyjęto takie zasady.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są reprezentantami narodów państw Unii, nie wolno narzucać im odgórnie instrukcji dotyczących sprawowania urzędu czy też ich odwołać. Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może jednocześnie sprawować funkcji posła, senatora, być członkiem Rady Ministrów lub sekretarzem stanu. Ponadto obowiązują zasady niełączenia urzędów – przykładowo poseł do Parlamentu Europejskiego nie może w tym samym czasie piastować stanowiska ambasadora. 

Posłem...

Podobne wypracowania