Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Oligarchia - ustroje polityczne. Oligarchia - wady i zalety oligarchii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Oligarchia to forma sprawowania władzy w państwie, której początki datują się na okres rozwoju kultury starożytnej. Wówczas na terenach starożytnej Grecji i Rzymu przez pewien okres obowiązywał ustrój, w którym władza w państwie była sprawowana przez wąską grupę społeczną. 

Przedstawiciele tej grupy pochodzili z najbardziej zamożnych rodów. Cenzus pochodzenia i majątku stanowił jedyne kryterium, pozwalające przynależeć do tej ekskluzywnej grupy w danej zbiorowości. Oligarchia jako ustrój popierała utrzymywanie władzy w rękach ograniczonej liczebnie grupy. Według Arystotelesa oligarchia jest w swych założeniach ustrojem złym i niewłaściwym, dlatego, że faktyczną władzę w państwie lub mieście sprawują jedynie jednostki uprzywilejowane, co nie stanowi najwyższej wartości obywatelskiej, która gwarantowałaby sprawiedliwe osądy.

Zaletą systemu opartego na założeniach oligarchizacji społeczeństwa jest ekskluzywność tej grupy. Z jednej strony bowiem niższe dochody lub nie do końca arystokratyczne urodzenie nie pozwalały na sprawowanie rządów wszystkim obywatelom, jednakże stanowiło to pewien rodzaj selekcji jednostek. Zakładano bowiem, iż bogactwo i pochodzenie determinują wymóg zdobycia odpowiedniej...

Podobne wypracowania