Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan wojenny a stan wyjątkowy - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan wyjątkowy jest instytucją polityczną, jednym ze stanów nadzwyczajnych, stosowanym w wypadkach zewnętrznego lub wewnętrznego zagrożenia państwa. Istotą stanu wyjątkowego jest wprowadzenie nadzwyczajnych regulacji prawnych, związanych z zawieszeniem niektórych mechanizmów demokracji i z zawężeniem praw i swobód obywatelskich. 

Obok stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, innym rodzajem stanu nadzwyczajnego jest stan wojenny. Jest instytucją polityczną i polega na przejęciu władzy przez wojsko. Może być wprowadzony w sytuacjach nadzwyczajnych przez rząd kraju, w celu przywrócenia porządku publicznego. Ogłasza się go w wypadku np. zamachu stanu, wojny domowej lub groźnego konfliktu zewnętrznego. Wprowadzenie stanu wojennego powoduje pewne ograniczenia swobód obywatelskich i nakłada na obywateli pewne szczególne obowiązki. Inny zakres obowiązków przejmują wówczas organy państwowe.

Szczegółowe przepisy dotyczące stanu wojennego i stanu wyjątkowego reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy: Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 20 lipca 2002 r. oraz Ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym...

Podobne wypracowania