Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ordynacja wyborcza - wybory do Sejmu i Senatu - opracowanie

Ordynacja wyborcza to zbiór przepisów, które regulują sposoby przeprowadzania wyborów samorządowych oraz parlamentarnych w Polsce. Są to osobne przepisy prawne. Wybory na szczeblu lokalnym rządzą się innymi zasadami niż wybory do Sejmu oraz Senatu (te dwie niezależne instytucje wspólnie tworzą parlament). 

Ponadto podstawowym źródłem prawa w naszej ojczyźnie jest Konstytucja. W ustawie zasadniczej również zawarte są regulacje związane ze sposobem przeprowadzania wyborów, znajdują się w artykule 96. Konstytucji. Gwarantuje on zachowanie zasady proporcjonalności wyborów. 

Wybory do Sejmu i Senatu są proporcjonalne, aczkolwiek należy podkreślić fakt, iż nie wszystkie okręgi mandatowe są identyczne pod względem zakresu terytorialnego. W Polsce występuje podział na 41 okręgów, można wyróżnić okręgi średnie oraz duże. Uregulowany jest próg wymagalnego poparcia, który musi być wyższy niż 5% dla partii politycznej oraz 8% dla koalicji. 

W Sejmie zasiada 460 posłów, co równa się liczbie możliwych do zdobycia mandatów. Z reguły stosowana jest metoda przeliczania głosów, stworzona przez d’Hondta, ale w historii niepodległej Rzeczpospolitej zdarzały się od niej odstępstwa. Miało to miejsce dwukrotnie.

Druga izba polskiego parlamentu, czyli Senat, liczy sobie 100 członków. Jest to równocześnie możliwa do obsadzenia liczba potencjalnych senatorów. 

Wybory do parlamentu odbywają się co cztery lata. Sposób ich przeprowadzania, zgłaszania kandydatów czy też tworzenia lokalnych oddziałów komisji wyborczej, nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.

Każdy dorosły obywatel posiada czynną (czyli uprawniającą do oddania jednego ważnego głosu) oraz bierną (czyli taką, która pozwala mu kandydować) legitymację wyborczą. Istnieją pewne określone kryteria dotyczące sposobu kandydowania oraz głosowania. Potencjalny poseł musi mieć ukończone 18 lat, nie mieć ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz wykazywać nieprzymuszoną chęć kandydowania. Z kolei senator powinien ukończyć 30 rok życia i charakteryzować się analogicznymi przymiotami. 

Podobne wypracowania do Ordynacja wyborcza - wybory do Sejmu i Senatu - opracowanie