Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stan wojenny a stan wojny - porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Stan wojny jest instytucją prawną, związaną ze sferą stosunków zewnętrznych, o charakterze międzynarodowym. Reguluje go prawo międzynarodowe, Konwencje haskie z 18 października 1907 r., przewidujące wypowiedzenie wojny przez państwo oraz wszystkie wynikające stąd skutki w odniesieniu do innych państw. Wprowadzenie stanu wojny nie musi być równoznaczne z prowadzeniem działań wojennych. Za moment rozpoczęcia wojny uważa się fakt zerwania stosunków pokojowych i przejście do stosunków wojennych. Podobnie, zakończenie działań zbrojnych nie musi jeszcze oznaczać zakończenia wojny. Na czas obowiązywania stanu wojny mianuje się Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, dozwolone są sądy wyjątkowe i stosowanie trybu doraźnego. Konsekwencją jego wprowadzenia jest natomiast zazwyczaj ogłoszenie stanu wojennego w danym państwie.

Stan wojenny to instytucja polityczna, jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający przeważnie na przejęciu władzy przez wojsko. Może być wprowadzony w sytuacjach nadzwyczajnych przez rząd danego kraju, w celu przywrócenia porządku publicznego. Ogłasza się go w wypadku np. zamachu stanu, wojny domowej lub groźnego konfliktu zewnętrznego. Wprowadzenie stanu wojennego powoduje pewne ograniczenia swobód obywatelskich...

Podobne wypracowania