Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza administracyjna. Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza administracyjna - (łac. administrare - „być pomocnym”, „ciągle usługiwać”) regulowana prawem działalność na rzecz realizacji interesu publicznego przez wyznaczone podmioty, instytucje i organy. Obejmuje wszelkie sprawy należące do zadań administracji publicznej, a zatem wszystkie te, które nie podlegają władzy ustawodawczej i sądowniczej, lecz jej kompetencje trudno jest ściśle ustalić. Reguluje je specjalne prawo administracyjne, będące wykładnią praw i obowiązków dla organów administracji publicznej i obywateli. 

Władzę tą, realizuje państwo i jego zawisłe organy, a także organy samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest zaspokajanie potrzeb obywateli, zbiorowych i indywidualnych, będących efektem współżycia ludzi w konkretnych społecznościach. Można zatem powiedzieć, że władza administracyjna należy do wszystkich struktur organizacyjnych w państwie i ludzi w nich zatrudnionych, którzy spełniają zadania publiczne.

Władza administracyjna obejmuje kilka rodzajów władzy sprawowanej w sferze spraw publicznych: admistrację państwową, administrację rządową i administrację samorządową. To ona określa bowiem ich struktury, zakres podejmowanych działań oraz ludzi, którzy na poszczególnych...

Podobne wypracowania