Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza demokratyczna. Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza demokratyczna, demokracja (gr. demos - „lud”; kratos - „władza”) - ludowładztwo, władza ludu. System rządów, w którym władza jest sprawowana przez ogół obywateli, mających prawo udziału w życiu politycznym i wpływu na decyzje państwowe - bezpośrednio lub pośrednio, poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli. Źródłem władzy w takim państwie jest naród i sprawowana jest ona zgodnie z ustalonymi przez społeczeństwo zasadami. 

Kolebką demokracji jest starożytna Grecja. Sam termin ukuty został prawdopodobnie przez greckich sofistów, upowszechniony natomiast przez Demokryta z Abdery, a następnie Platona i Arystotelesa. To w starożytnych Atenach, w V w. p.n.e., na gruncie reform przeprowadzonych przez Solona (594 r. p.n.e.), powstały zręby tego ustroju. Każdy obywatel mógł wypowiedzieć swoje zdanie na forum Zgromadzenia Ludowego, Radę, która zajmowała się zarządzaniem państwem, wybierano drogą losowania, większość zaś urzędów obsadzano w wyniku wyborów. Władze demokratyczną sprawowano też w pewnym okresie w republikańskim Rzymie. Elementy demokratyczne obecne były w ustroju niektórych średniowiecznych miast, np. we włoskich republikach miejskich, a następnie...

Podobne wypracowania