Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza a zarządzanie. Porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zarówno władza jak i zarządzanie stanowią pewną formę podporządkowania woli. Władza, w potocznym rozumieniu, oznacza możliwość wpływania na społeczność i rządzenia, zdolność do narzucania swojej woli innym. Pojęcia władzy używa się w odniesieniu do bardzo wielu rodzajów podległości osobom bądź instytucjom. To, co składa się na pojęcie władzy, to jej zakres (np. władza państwowa, związkowa, kościelna, rodzicielska) oraz jej treść. Nie bez znaczenia są też źródła pochodzenia władzy (najważniejsze z nich to przemoc, przymus, nagrody, charyzma, tradycje, wiedza).

Zarządzanie natomiast, odnosi się bardziej do rzeczy niż do ludzi, do różnego rodzaju sytuacji czy procesów. Zarządzać można organizacją, kapitałem itp. Oznacza ono działanie mające na celu uzyskanie optymalnych efektów jakie są do osiągnięcia w danej sytuacji. Zarządzanie, choć ma wpływ na losy ludzi, nie jest stosunkiem międzyludzkim. 

W toku zarządzania np. jakimś projektem, ustala się szczegółowe kroki i harmonogram przewidziany na osiągnięcie zamierzonych wyników. Przeznacza się także niezbędne do tego zasoby. Zarządzanie wymaga następnie ustalenia struktury planu i znalezienia ludzi, wydelegowania ich i rozdzielenia odpowiedzialności, ustanowienia...

Podobne wypracowania