Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza a polityka. Porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Politykę przeważnie wiąże się w z władzą. Wg jednej z definicji, polityka jest planowanym i zorganizowanym dążeniem do zdobycia władzy i utrzymania jej, a dążeniu temu odpowiadają określone ludzkie działania. 

Podobnie, opisywał politykę niemiecki socjolog Max Weber (1864-1920). Inaczej natomiast widział ją Niccolo Machiavelli (1469-1527), ponieważ jego uwaga koncentrowała się na kwestiach związanych ze zdobywaniem i utrzymywaniem władzy, lecz w sensie głębszym - jako bo polityka dotyczyła wg niego jedynie władzy państwowej i miała służyć nie władzy jako takiej, lecz wartościom: ładowi, praworządności, szczęśliwości narodu, wolności od obcych najeźdźców i ciemiężycieli. 

Definiowanie polityki przez pryzmat władzy może się okazać niecelne, a nawet błędne, ponieważ nie każda władza wiąże się z polityką, nie każdy jej rodzaj ma charakter polityczny. Polityka (gr. polis - „państwo”) jest dążeniem do realizacji celów społecznych z wykorzystaniem instrumentów i autorytetu jakim dysponuje państwo. Podzielić ją można na trzy typy: realną, kiedy podmioty realizują swoje działania w czasie rządzenia, potencjalną, kiedy podmioty działają mając zamiar w przyszłości przejąć władzę i realizować swe cele, oraz – wpływu, kiedy...

Podobne wypracowania