Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza formalna. Definicja, opis, przykłady

Władza formalna - władza przysługująca z mocy prawa. Ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy podwładny uznaje, że ten, kto nią dysponuje jest legalnie do tego uprawniony, że może wywierać wpływ w określonych granicach. Osoba, na którą ten wpływ jest wywierany musi się takiej władzy podporządkować. 

Władza formalna związana jest zawsze z konkretną pozycja zajmowaną w sformalizowanej strukturze. Odnosi się do prawa, które pozwala definiować zadania zlecane podwładnym, które muszą oni wypełnić z powodu istnienia takiego obowiązku wobec przełożonych. Każdy, kto dołącza do formalnej organizacji, godzi się na dystrybuowaną przez nią władzę, na podległość wobec zwierzchników i ustalonych przepisów. 

Posiadanie władzy formalnej nie jest równoznaczne z byciem przywódcą. Niektórzy spośród podwładnych wykonują jedynie polecenia precyzyjnie określone przepisami, a kiedy każe im się zrobić coś ponad to, coś, co wykracza poza ich obowiązki, odmawiają lub wykonują wydane polecenie w sposób niedbały. 

Władza formalna, obok władzy w znaczeniu materialnym, jest też cechą składową, konieczną dla istnienia władzy państwowej, ponieważ to ona pozwala precyzować kompetencje konieczne do sprawnego kierowania przez pewne osoby lub pewne organy - innymi ludźmi.  Bez władzy formalnej, władza państwowa nie mogłaby się utrzymać, gdyż do sprawnego funkcjonowania, każde państwo potrzebuje zarówno autorytetu jak i mocy właśnie.

Władza formalna obowiązuje np. w zakładach pracy. Firma jest miejscem, w którym nowozatrudniony pracownik musi zaakceptować ustaloną formalną strukturę, a więc poznać podział pracy, wymagania ustalone przez pracodawcę, obowiązujące w tym miejscu przepisy, rolę swoją i współpracowników. Uczy się też zasad, na mocy których będzie odtąd karany i nagradzany.

Podobne wypracowania do Władza - władza formalna. Definicja, opis, przykłady