Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Demokryt z Abdery – poglądy

Demokryt z Abdery (ur. ok. 460 p.n.e., zm. ok. 370 p.n.e.) – wielki grecki filozof i myśliciel, uczeń Leucypa, znany jako „śmiejący się filozof”. 

Demokryt wykształcił myśl filozoficzną, która miała wielki wpływ na późniejszych filozofów (Platon, Arystoteles, Epikur). Wraz z Leucypem twórca teorii atomizmu. Jak większość filozofów starożytnych koncentrował się przede wszystkim na zagadnieniu poznania Bytu. Według niego, poznanie prawdziwe wywodzi się ze świata zmysłów, lecz osiągalne jest dla człowieka jedynie za pomocą narzędzia rozumowego. Rozum ma możliwość rozróżnienia i oddzielenia złudnych wizji, wysyłanych nam przez nasze zmysły, od prawdziwej istoty Bytu, leżącej poza nimi. Byt ten jest mieszaniną cząsteczek i atomów, pozostających w ciągłym ruchu i wchodzących w interakcje z sobą nawzajem. 

Cząsteczki te (atomy) są najmniejszymi niepodzielnymi elementami, budującymi świat. Z ich połączeń i określonych kombinacji powstają wszystkie obecne na ziemi byty, zarówno ożywione, jak i nieożywione. O zdolności atomów do połączenia się decyduje ich podobieństwo. 

Najdelikatniejsze i najszlachetniejsze atomy wirują w powietrzu, są przez człowieka wdychane i tworzą duszę ludzką. Niestety są one również bardzo podatne na zniszczenie, dlatego dusza ma największą skłonność do psucia się i ulegania rozkładowi.

Najwyższym dostępnym człowiekowi dobrem jest EUDAIMONIA – stan szczęśliwości i pogody ducha, wypływający ze spokoju (tutaj filozofia Demokryta bliska jest stoicyzmowi).

Demokryt rozwinął następujące dziedziny filozofii: 

1.ontologia (filozofia materialistyczna, nieciągłość materii)

2.gnoseologia (racjonalizm jako metoda poznawcza)

3.aksjologia (etyka: eudajmonizm i intelektualizm, estetyka: mimesis)

Podobne wypracowania do Demokryt z Abdery – poglądy