Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Samorząd zawodowy - definicja, charakterystyka, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W polskim prawie zawodowym występuje pojęcie tzw. zawodów zaufania publicznego, czyli funkcji, które ze względu na swoje kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa, mają określone prawa i przywileje. Do tej grupy zalicza się większość profesji związanych z medycyną oraz prawem. Z racji swojego wyjątkowego charakteru przedstawiciele zawodów zaufania publicznego na mocy obowiązującej Konstytucji (art. 17 ust. 1) otrzymali nadzwyczajne prawo zorganizowania się w korporacje pod nazwą samorządów zawodowych.

Samorząd zawodowy, zwany inaczej izbą zawodową, jest powoływany w trybie ustawowym i stanowi organizację publiczną, która zrzesza wszystkie osoby fizyczne wykonujące dany zawód zaufania publicznego lub pełniące wyjątkowo odpowiedzialną służbę. Osoby prawne nie mają prawa zrzeszać się w korporacje zawodowe. Podstawowym, wynikającym bezpośrednio z Konstytucji, zadaniem samorządów zawodowych jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz funkcja reprezentatywna. Samorząd zawodowy dzieli się na jednostki organizacyjne, zwane izbami, które dodatkowo posiadają odrębną osobowość prawną. Przynależność do korporacji zawodowej jest obligatoryjna, tzn. każdy kto wykonuje...

Podobne wypracowania