Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza- władza charyzmatyczna. Definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza charyzmatyczna - pojęcie wprowadzone przez niemieckiego socjologa i teoretyka polityki Maxa Webera (1864-1920). 

W swoich rozważaniach na temat władzy, Weber wyróżnił trzy jej typy: 

- tradycyjną, 

- legalną,

- charyzmatyczną.

Władzą tradycyjną nazwał władzę uświęconą wielowiekowym przestrzeganiem zwyczaju. Władca miał dzięki temu wyróżnioną pozycję, ale i stał na strząś przestrzegania tych tradycji. 

Władzę legalną określił jaką tę, do której sprawowania uprawniony jest każdy kto działa w ramach przyznanych kompetencji, z zachowaniem wszystkich prawnych przepisów i ustaleń. Natomiast władza charyzmatyczna, polega na przekonaniu o wyjątkowości osoby sprawującej władzę, opiera się na osobistej zdolności jednostki sprawującej władzę do podporządkowania sobie ludzi oraz ich oddaniu i zaufaniu w stosunku do siebie. Wynikać może z przekonania o szczególnie wzorowym charakterze oraz prawomocności porządku objawionego przez tę osobę.  Jest to zatem władza zindywidualizowana, taka, której nikt, poza osobą obdarzoną charyzmą sprawować nie jest w stanie. 

Przez charyzmę, rozumie Weber zespół pewnych walorów, jakimi dysponuje jednostka....

Podobne wypracowania