Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Restrukturyzacja i prywatyzacja - co to jest restrukturyzacja, prywatyzacja? Definicja, opis, założenia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa w większości nastawione są na kreowanie określonego zysku. Kiedy jednak przyjęta strategia działania i organizacji nie gwarantuje osiągnięcia określonych celów, wówczas często stosuje się mechanizmy restrukturyzacji. Jest to proces polegający na gwałtownym wprowadzaniu szeregu zmian i udoskonaleń w zakresie polityki pieniężnej lub organizacji wewnętrznej, których celem jest zwiększenie wydajności, konkurencyjności i rentowności danego przedsiębiorstwa. Reformy te umożliwiają także przystosowanie przedsiębiorstwa do stale zmieniających się wymogów rynku oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu jego wartości.

Restrukturyzacja nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów, bowiem do jej ostatecznego powodzenia konieczne jest także zaistnienie wielu czynników zewnętrznych. Czasem dochodzi do sytuacji, w której państwo znajdujące się w kryzysie, starając się ratować jedną z podupadłych gałęzi swojej gospodarki, pomimo gruntownej reorganizacji wewnętrznej, nie jest w stanie zapewnić warunków wystarczających do prawidłowego jej funkcjonowania – najczęstszą przeszkodą są czynniki ekonomiczne....

Podobne wypracowania