Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Restrukturyzacja i prywatyzacja - co to jest restrukturyzacja, prywatyzacja? Definicja, opis, założenia

Zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa w większości nastawione są na kreowanie określonego zysku. Kiedy jednak przyjęta strategia działania i organizacji nie gwarantuje osiągnięcia określonych celów, wówczas często stosuje się mechanizmy restrukturyzacji. Jest to proces polegający na gwałtownym wprowadzaniu szeregu zmian i udoskonaleń w zakresie polityki pieniężnej lub organizacji wewnętrznej, których celem jest zwiększenie wydajności, konkurencyjności i rentowności danego przedsiębiorstwa. Reformy te umożliwiają także przystosowanie przedsiębiorstwa do stale zmieniających się wymogów rynku oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu jego wartości.

Restrukturyzacja nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów, bowiem do jej ostatecznego powodzenia konieczne jest także zaistnienie wielu czynników zewnętrznych. Czasem dochodzi do sytuacji, w której państwo znajdujące się w kryzysie, starając się ratować jedną z podupadłych gałęzi swojej gospodarki, pomimo gruntownej reorganizacji wewnętrznej, nie jest w stanie zapewnić warunków wystarczających do prawidłowego jej funkcjonowania – najczęstszą przeszkodą są czynniki ekonomiczne. Wówczas, nie mogąc sobie pozwolić na ponoszenie dalszych strat, państwo zmuszone jest do przekazania konkretnego przedsiębiorstwa w ręce prywatnych inwestorów. Zjawisko to w słownikach biznesowych nosi nazwę prywatyzacji i polega na sprzedaży lub uwłaszczeniu jednorazowym aktem mienia, które wcześniej miało charakter domeny państwowej.

Podobnie jak w przypadku restrukturyzacji, prywatyzacja w najnowszej historii Polski na masową skalę wiązała się z procesem transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wtedy to wielkie przedsiębiorstwa państwowe, które w minionym ustroju przymusowo i bezwzględnie podlegały nacjonalizacji dostały się w ręce prywatnych (często zagranicznych) inwestorów. Za przykład takich działań uznać można np. długotrwałą prywatyzację Telekomunikacji Polskiej, której akcjonariuszem w roku 2000 stało się konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding. Inny przykład to Browar w Żywcu, który z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (znacjonalizowanej już w roku 1945) stał się w roku 1991 spółką prywatną. Dzięki pomyślnie przeprowadzonej restrukturyzacji większości gałęzi gospodarki połączonej z ich całkowitą lub częściową prywatyzacją, były one w stanie zagwarantować sobie utrzymanie na rynku.

Podobne wypracowania do Restrukturyzacja i prywatyzacja - co to jest restrukturyzacja, prywatyzacja? Definicja, opis, założenia