Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Władza - władza a przywództwo. Porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Władza, pojęcie z zakresu politologii i socjologii, definiowana jest najczęściej jako stosunek społeczny pomiędzy dwiema jednostkami, między dwiema grupami albo między jednostką i grupą. Polega na możności oddziaływania, w sposób trwały i sformalizowany, na zachowania lub postawy drugiej strony, i posiada środki pozwalające kontrolować jej postępowanie. Tak rozumiana władza jest podstawą potencjalnego wpływu, daje sposobność do kierowania, rządzenia, wpływania na innych. 

Przywództwo natomiast, jest zarówno procesem jak i pewną właściwością. Polega na wykorzystywaniu dobrowolnego wpływu do kształtowania celów grupy czy organizacji i motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów. Przywódca jest osobą potrafiącą oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły. Musi być akceptowany przez innych w swojej roli przywódcy. 

I władza zatem i przywództwo są swego rodzaju zdolnością wpływania na zachowanie swoje i innych, co zobaczyć można śledząc pięć podstawowych rodzajów władzy w układzie organizacyjnym:

1) władza formalna - wiąże się z formalną pozycją w strukturze; daje prawo definiowania formułowania zadań dla podwładnych, które mają...

Podobne wypracowania