Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Średniowiecze - charakterystyka epoki

Średniowiecze to epoka, która trwała od upadku Imperium Rzymskiego (476 n.e.) do podbicia Konstantynopola przez Turków (1453) lub odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492).

Życie w tej epoce zostało podporządkowane doktrynie religijnej. Zaowocowało to rozwojem określonych prądów umysłowych. Teocentryzm zakładał postawienie Boga w centrum. Całe życie ludzkie miało być podporządkowane celom pozaziemskim. Ciało było tylko więzieniem dla nieśmiertelnej duszy. Asceza zakładała życie pełne wyrzeczeń, w ten sposób miano zapewnić sobie życie wieczne. Do prądów filozoficznych tego okresu zaliczają się nurty takie jak tomizm, scholastyka i augustynizm. Ojcem pierwszego był św. Tomasz z Akwinu. Umiejscowił on człowieka w miejscu pośrednim między Bogiem a bytami niższymi. Dlatego ludzie wciąż są nękani pokusami, a najlepszą metodą, by ich unikać jest rozumne kierowanie się zasadami etyki i cnoty. Scholastyka zakładała rozumowe wyjaśnianie dogmatów wiary. Takie dowody przedstawił m.in. Tomasz z Akwinu. Augustynizm wywodził się od św. Augustyna. Podobnie jak tomizm zakładał on rozdarcie człowieka, jako bytu pośredniego.

Literatura średniowieczna także została podporządkowana religii. Pojawiało się wiele legend o świętych („Legenda...

Podobne wypracowania