Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Kasprowicz „Dies irae”, Hans Memling „Sąd Ostateczny” - porównanie wizji Sądu Ostatecznego

Jan Kasprowicz, Dies irae, Hans Memling, Sąd Ostateczny

Pewnie niejeden z nas zastanawiał się, jak to będzie, gdy nadejdzie kres naszych dni, gdy trzeba będzie zdać relację ze swojego życia, odpowiedzieć, dlaczego robiło się tak, a nie inaczej, dlaczego wybrało się tę drogę, a nie inną. Myśli o końcu świata towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Biblia daje nam kilkanaście zapełnionych skrzętnie stron na temat tego, jak będzie ów koniec wyglądał, jakie znaki będą mu towarzyszyły, jak zostaną ukarani grzesznicy, a nagrodzeni bogobojni.

Sposób przedstawiania przez twórców sądu ostatecznego uzależniony był od światopoglądu artysty, kontekstu historycznego oraz religijnego. Wizje tego ostatniego rozrachunku niejednokrotnie posiłkują się scenami zaczerpniętymi z „Apokalipsy” św. Jana i są dodatkowo ubarwiane wyobraźnią twórców. Jednym z najsłynniejszych dzieł malarskich podejmujących tę problematykę jest pochodzący z XV w. obraz Hansa Memlinga, znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Tematem dzieła jest sąd sprawowany przez powstałego z martwych Chrystusa nad rodzajem ludzkim. Obraz ma formę tryptyku: w centrum umiejscowiony został Jezus, po swojej prawicy ma ludzi, których uczynki dokonywane w czasie ziemskiego życia pozwoliły znaleźć się im...

Podobne wypracowania