Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Podwójne obywatelstwo - definicja, cechy, przykłady. Podwójne obywatelstwo w Polsce - funkcjonowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Obywatelstwo to powiązanie prawne, występujące pomiędzy obywatelem danego kraju a państwem. Na mocy jego istnienia jednostka jest zobowiązana do wykonywania określonych obowiązków wobec państwa. Do tego typu wymogów należy na przykład uiszczanie należności podatkowych oraz konieczność odbycia służby wojskowej.  W zamian przysługuje jednostce szereg praw oraz przywilejów wynikających z bycia obywatelem. Do tej kategorii można zaliczyć świadczenia socjalne, zdrowotne i inne. Ponadto w większości państw na świecie znajdują się polskie konsulaty oraz misje dyplomatyczne, które służą pomocą polskim obywatelom za granicą. Wymogiem jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W polskim ustawodawstwie, oprócz przepisów prawa krajowego, funkcjonują zbiory norm i przepisów międzynarodowych, znajdujących się w ustawach. Regulują sprawy związane z nadawaniem, otrzymywaniem oraz zrzekaniem się polskiego obywatelstwa. Jednostka, która je posiada może jednocześnie być obywatelem innych państw, jeżeli otrzymała taki status od władz innego państwa. W Polsce - wedle zasad przyjętych wobec cudzoziemców - dopóki nie utraci polskiego obywatelstwa, nie jest traktowana jak obywatel innego państwa. Może...

Podobne wypracowania