Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia brytyjska - cechy, historia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia jest ustrojem, w którym cała władza (prawodawcza, sądownicza i wykonawcza) skupiona jest w rękach jednej osoby (monarchia – gr. jedynowładztwo). Ustrój ten był szeroko rozpowszechniony w przeszłości, ale spotykamy się z nim także współcześnie. Jednym z bardziej liczących się na arenie międzynarodowej krajów, w jakim  występuje obecnie ustrój monarchiczny jest Wielka Brytania.

Ustrój Wielkiej Brytanii jest monarchią parlamentarną, co oznacza, że ciężar władzy przeniesiony został z króla na parlament i rząd (na czele z premierem). Władza króla została tutaj ograniczona właściwie tylko do funkcji reprezentacyjnej, zwoływania parlamentu czy nominowania premiera. Monarchia brytyjska działa zgodnie z zasadą, że „król panuje, ale nie rządzi”. Rolę monarchy brytyjskiego można jeszcze uzupełnić o trzy prawa: udzielania rad, zachęcania i ostrzegania. 

Na współczesny kształt monarchii brytyjskiej wpłynęły wydarzenia XVII wieku – wojny domowe, pragnienie wprowadzenia monarchii absolutnej przez dynastię Stuartów, Chwalebna Rewolucja. W wyniku powyższych wydarzeń uchwalono bardzo ważny akt prawny, który także współcześnie zakreśla granice władzy...

Podobne wypracowania