Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a opinia potoczna - porównanie i charakterystyka

Opinia publiczna to ogół poglądów, wrażeń oraz nastrojów panujących w danej zbiorowości. Z reguły można ją określić poprzez dokonywanie rozmaitych badań w tym zakresie, takich jak przeprowadzanie sondaży czy też ankiet badających nastawienie obywateli w danej kwestii.

Opinia publiczna powinna przedstawiać ocenę jednostek w odniesieniu do pewnej kwestii krytycznej, często kontrowersyjnej. Tematem badania są bowiem najczęściej problemy społeczne występujące w danej zbiorowości czy też kwestie dotyczące konkretnego polityka, jego zachowania, sposobu przedstawiania sprawy, poparcia czy sympatii. Zazwyczaj badane są kwestie najważniejsze, których zestawienie, opublikowane w formie procentowej ilości opinii aprobujących lub negujących daną osobę lub czynność, może w sposób radykalny odmienić scenę polityczną i układ sił w sferze sprawowania władzy. Dotyczy to zarówno szczebla lokalnego, jak i ogólnokrajowego.

Badań opinii publicznej dokonuje specjalnie do tego powołana jednostka – Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Sondaże przeprowadzane w ramach działalności CBOS-u są najbardziej miarodajne. Współcześnie w zasadzie każda stacja telewizyjna i radiowa, każda redakcja czasopisma przeprowadza także własne badania. Dzięki temu manipulowanie opinią publiczną jest łatwiejsze.

Opinia potoczna to z kolei wymiana poglądów na dany temat pomiędzy członkami tej samej grupy społecznej bądź kilku różnych, ale blisko ze sobą powiązanych. To nastroje obrazujące przekonania pewnego kręgu kulturowego. W pewnym stopniu opinia potoczna, jej wygłaszanie oraz świadome przyswajanie i uznawanie jej za własną – scala zbiorowość. Opinia potoczna ma mniejszy zakres terytorialny, jest przekazywana werbalnie, a nie przy użyciu środków masowego przekazu. To prywatne zdanie jednostki na dany temat, nie występują w tej sytuacji żadne ankiety.

Często zdarza się, iż opinia publiczna i opinia potoczna różnią się od siebie, co może mieć odzwierciedlenie w momencie wyborów. Wtedy występuje element zaskoczenia i niespodzianki.

Podobne wypracowania do Opinia publiczna a opinia potoczna - porównanie i charakterystyka