Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia i republika. Charakterystyka i porównanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia i republika to przykłady dwóch, znacznie różniących się między sobą ustrojów. Pierwszą i najważniejszą różnicą między nimi jest fakt, iż w monarchii (grec. jedynowładztwo) władzę sprawuje jednostka, natomiast w republice (łac. res publica – rzecz publiczna) – grupa reprezentantów społeczeństwa, w nowożytności to reprezentacje poszczególnych stanów. Z tej podstawowej różnicy wynikają inne różnice między tymi typami ustrojów.

Należy zaznaczyć, że istnieje wiele odmian monarchii – wybierając cechy charakterystyczne dla monarchii jako takiej, należy mieć świadomość, że w niektórych typach  ustroju, te cechy nie wystąpią. Po pierwsze, władza monarsza pochodzi od Boga, jest dziedziczna, a cała władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza skupiona jest w rękach jednej osoby, która korzysta z pomocy wyspecjalizowanych instytucji. Państwo o ustroju monarchicznym jest zwykle scentralizowane, rozwija się w nim administracja dla sprawnego zarządzania terenem i ściągania podatków. W monarchii może istnieć skodyfikowane prawo, jednak z założenia jest ono nakładane w sposób odgórny na obywateli – nie mają oni udziału w tworzeniu prawa, którego...

Podobne wypracowania