Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia patrymonialna - definicja, opis, przykłady

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Monarchia patrymonialna to ustrój, który opierał się na swobodzie władcy w procesie sprawowania rządów w państwie. Ta forma rządów opierała się na uznaniu przez władcę wszelkich ziem na terytorium kraju za swoją własność. Znaczenie tego słowa wywodzi się od ojcowizny – czyli patrymonium. Państwo stanowiło własność panującego monarchy, którą rozporządzał wedle własnego uznania. Nie stosowano odróżnienia urzędów państwowych od dworskich, co stanowiło cechę charakterystyczną ustroju. Ponadto wydatki państwowe i prywatne władcy były tożsame. Władza monarchy była nieograniczona, gdyż pochodziła od Boga. Państwo było przekazywane po śmierci monarchy w ręce najstarszego syna.

W systemie władzy patrymonialnej wykształcił się system feudalny. Władca był seniorem, czyli zwierzchnikiem, nadawał urzędy kościelne i świeckie swoim wasalom. Obdarowywał ich także lennami oraz immunitetami. W zamian za takie przywileje wasale składali mu przyrzeczenia wierności oraz służby wojskowej. Wykształciła się hierarchia, w myśl zasady „wasal mojego wasala jest moim wasalem”. Polegało to głównie na zależności wobec zwierzchnika, którym finalnie był monarcha. 

Podstawą dochodów możnowładców,...

Podobne wypracowania