Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Akt administracyjny a zdarzenie prawne - porównanie

Akt administracyjny i zdarzenie prawne to dwa pojęcia prawne dotyczące sytuacji, która wywołuje skutki prawne. Pojęcia te różnią się między sobą pod względem zakresowym i przedmiotowym.

Zdarzenie prawne jest to każde wydarzenie, zjawisko, czynność itp., które wywołuje rzeczywiste powstanie, zmianę lub zanik określonego stosunku prawnego. Wśród zdarzeń prawnych wyróżnia się wydarzenia, które nastąpiły niezależnie od ludzkiej woli (w wyniku przypadkowych sytuacji, czy też gwałtownych i nieprzewidzianych zjawisk przyrody, np. trzęsienie ziemi), a także takie, które wynikają z woli człowieka. Te pierwsze są właściwymi zdarzeniami prawnymi, natomiast te drugie noszą nazwę działań.

Z kolei akt administracyjny to akt prawny wydany przez uprawnioną jednostkę administracyjną, w którym stwierdza się istnienie, zmianę, lub zniesienie określonego stosunku prawnego.

Akty administracyjne możemy podzielić na dwie główne grupy, są to akty konstytutywne i akty deklaratoryjne. Na mocy aktów konstytutywnych powstaje (zanika, zostaje zmieniony) pewien stosunek prawny, natomiast akty deklaratoryjne nie tworzą nowych stosunków prawnych, a jedynie informują o ich istnieniu – są one deklaracją urzędu, w której potwierdza on istnienie określonego stosunku prawnego. Jako, że akty administracyjne deklaratoryjne nie powodują powstania (zaniku lub zmiany) stosunku prawnego, nie są one zdarzeniem prawnym. Odwrotnie jest w przypadku konstytutywnych aktów administracyjnych, które tworząc stosunek prawny są zdarzeniem prawnym (moment ich wydania tworzy nowe prawo).

Podsumowując, można stwierdzić, że zdarzenie prawne jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje ogół zjawisk (powstających z udziałem lub bez woli człowieka), które owocują powstaniem, zanikiem lub zmianą stosunków prawnych. Wydanie aktu administracyjnego (właściwie tylko jednego rodzaju aktu administracyjnego- konstytutywnego) stanowi tylko przykład jednego z wielu możliwych zdarzeń prawnych.

Podobne wypracowania do Akt administracyjny a zdarzenie prawne - porównanie