Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna - co to jest opinia publiczna? Definicja, badania, cechy. Kształtowanie opinii publicznej

Opinia publiczna jest to swoiste zjawisko społeczne, które – w dużej ilości przypadków – służy procesowi manipulacji, a także nadaje kształt panującym nastrojom politycznym w danym kraju. Występuje ono powszechnie w każdej grupie społecznej oraz w każdej zbiorowości. Opinia publiczna to, innymi słowy, występujące w niej poglądy, przekonania oraz oceny dotyczące stanu rzeczy, który ma miejsce w danym momencie.

Opinia publiczna stanowi także – w trochę innym ujęciu – podsumowanie ilości odpowiedzi na konkretne pytanie dotyczące stanu faktycznego. Odpowiedzi te są podliczane w ramach przeprowadzanych sondaży w celu nakreślenia obiektywnego wyniku. Są one aktualne oraz dotyczą zachowania pewnej osoby czy też sytuacji. Pytania sondażowe stanowią wykładnię opinii publicznej w tym sensie, iż charakteryzują pewne nastroje społeczne. Ich zakres przedmiotowy zamyka się w kwestiach kluczowych dla danej zbiorowości. Opinia publiczna to więc ogół poglądów i sądów wyrażanych w sposób jawny, jasny i klarowny na postawione wprost pytania.

Opinia publiczna jest powszechnym przedmiotem zainteresowania mediów, w tym dziennikarzy i publicystów. Z założenia środowisko to powinno wykazywać się bezstronnością i obiektywizmem w procesie przedstawiania faktycznej sytuacji i panujących nastrojów w społeczeństwie, jednakże częstokrotnie traktuje opinię publiczną jako oręż w walce o popularność oraz poparcie polityczne dla konkretnej partii. Środki masowego przekazu mają zasadniczy wpływ na kształt opinii publicznej. W zależności od formy przedstawienia danej osoby, może zyskać ona aprobatę lub też permanentnie się pogrążyć.

Wpływ na opinię publiczną mają również partie polityczne oraz deklarowany przez nie program i obietnice polityczne. W zależności od sposobu jego przedstawienia, kwiecistości wymowy polityków czy też aktywnej demagogii, można zmienić radykalnie panujące nastroje i zjednać sobie popleczników. Może to mieć miejsce także w przypadku innych organizacji, np. związków zawodowych.

Opinia publiczna stanowi również odzwierciedlenie reakcji jednostek na tematy kontrowersyjne, niełatwe. Charakteryzuje ją duża zmienność, zależy bowiem od aktualnej sytuacji kulturowej, gospodarczej i ekonomicznej danego kraju.

Podobne wypracowania do Opinia publiczna - co to jest opinia publiczna? Definicja, badania, cechy. Kształtowanie opinii publicznej