Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna - co to jest opinia publiczna? Definicja, badania, cechy. Kształtowanie opinii publicznej

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Opinia publiczna jest to swoiste zjawisko społeczne, które – w dużej ilości przypadków – służy procesowi manipulacji, a także nadaje kształt panującym nastrojom politycznym w danym kraju. Występuje ono powszechnie w każdej grupie społecznej oraz w każdej zbiorowości. Opinia publiczna to, innymi słowy, występujące w niej poglądy, przekonania oraz oceny dotyczące stanu rzeczy, który ma miejsce w danym momencie.

Opinia publiczna stanowi także – w trochę innym ujęciu – podsumowanie ilości odpowiedzi na konkretne pytanie dotyczące stanu faktycznego. Odpowiedzi te są podliczane w ramach przeprowadzanych sondaży w celu nakreślenia obiektywnego wyniku. Są one aktualne oraz dotyczą zachowania pewnej osoby czy też sytuacji. Pytania sondażowe stanowią wykładnię opinii publicznej w tym sensie, iż charakteryzują pewne nastroje społeczne. Ich zakres przedmiotowy zamyka się w kwestiach kluczowych dla danej zbiorowości. Opinia publiczna to więc ogół poglądów i sądów wyrażanych w sposób jawny, jasny i klarowny na postawione wprost pytania.

Opinia publiczna jest powszechnym przedmiotem zainteresowania mediów, w tym dziennikarzy i publicystów. Z założenia środowisko to powinno wykazywać się bezstronnością...

Podobne wypracowania