Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a media - opracowanie. Wpływ mediów na opinię publiczną

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Opinia publiczna stanowi swoiste podsumowanie poglądów panujących w danej zbiorowości. Jest ona wyliczana na podstawie sumy odpowiedzi na postawione uprzednio pytania, które z kolei dotyczą kwestii najważniejszych dla pewnej grupy społecznej, aktualnej sytuacji w kraju itd. Przeprowadzane sondaże mają za zadanie wykazać stan rzeczywisty panujących nastrojów oraz udzielić wskazówki organizacjom politycznym, w jaki sposób należy przeprowadzać dalsze działania, mające zjednać im wyborców i popleczników.

Środki masowego przekazu są ściśle związane z badaniami opinii publicznej. W zależności od sposobu przekazania informacji, przygotowania materiału dziennikarskiego dotyczącego konkretnego tematu, opatrzenia go własnym komentarzem itd. zależy sposób, w jaki społeczeństwo oceni stan faktyczny. Obiektywizm dziennikarza, jego rzetelne przygotowanie merytoryczne oraz sposób przedstawienia faktów w ogromnym stopniu wpływają na kształt opinii publicznej. Wszelkie przejawy stronniczości mediów mogą znacząco zmienić stan faktyczny oraz nakłonić obywateli do radykalnej zmiany poglądów. Przykładowo – sympatia dużej stacji telewizyjnej przejawiana w kierunku jednej partii politycznej, ma ogromny wpływ...

Podobne wypracowania