Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a media - opracowanie. Wpływ mediów na opinię publiczną

Opinia publiczna stanowi swoiste podsumowanie poglądów panujących w danej zbiorowości. Jest ona wyliczana na podstawie sumy odpowiedzi na postawione uprzednio pytania, które z kolei dotyczą kwestii najważniejszych dla pewnej grupy społecznej, aktualnej sytuacji w kraju itd. Przeprowadzane sondaże mają za zadanie wykazać stan rzeczywisty panujących nastrojów oraz udzielić wskazówki organizacjom politycznym, w jaki sposób należy przeprowadzać dalsze działania, mające zjednać im wyborców i popleczników.

Środki masowego przekazu są ściśle związane z badaniami opinii publicznej. W zależności od sposobu przekazania informacji, przygotowania materiału dziennikarskiego dotyczącego konkretnego tematu, opatrzenia go własnym komentarzem itd. zależy sposób, w jaki społeczeństwo oceni stan faktyczny. Obiektywizm dziennikarza, jego rzetelne przygotowanie merytoryczne oraz sposób przedstawienia faktów w ogromnym stopniu wpływają na kształt opinii publicznej. Wszelkie przejawy stronniczości mediów mogą znacząco zmienić stan faktyczny oraz nakłonić obywateli do radykalnej zmiany poglądów. Przykładowo – sympatia dużej stacji telewizyjnej przejawiana w kierunku jednej partii politycznej, ma ogromny wpływ na przeciętnego odbiorcę. Możliwe jest bowiem gloryfikowanie konkretnych postaci, wychwalanie ich zalet, umniejszanie wad oraz zwiększanie ich zasług dla społeczeństwa. W tym wypadku telewidz dokonuje, nawet podświadomie, już pewnego wyboru.

Politycy wielokrotnie biorą udział w programach publicystycznych, wielu z nich pisuje do różnych gazet. Wszelkie te czynności mają jeden cel – zdobycie jak największego poparcia oraz umocnienie pozycji własnej partii na arenie politycznej w kraju. Media świadomie ingerują w ten precedens z wielu powodów. Jednych z nich jest podążanie za sensacją, nawiązywanie kontaktów, monopol, wyłączność na pewne informacje. Takie zachowanie gwarantuje sukcesy zawodowe, choć jednocześnie pozwala dziennikarzom zapomnieć o regułach i etyce zawodowej. Zawód dziennikarza powinna charakteryzować przede wszystkim obiektywność, a dopiero w drugiej kolejności – chęć zdobycia sławy.

Podobne wypracowania do Opinia publiczna a media - opracowanie. Wpływ mediów na opinię publiczną