Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a polityka - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pojęcie polityki jest nieostre. Polityka to zjawisko, które należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W pierwszym ujęciu – polityka to sposób sprawowania władzy, umiejętność mobilizowania społeczeństwa do podjęcia aktywności w kierunku wskazanym przez jednostkę bądź też partię polityczną. Najważniejsze jest wspólne dążenie do celu poprzez poplecznictwo w stosunku do wybranego reprezentanta. Polityka to także program partii politycznej, który wprowadza ona w życie w czasie sprawowania władzy.

Polityka nierozerwalnie łączy się z badaniami dotyczącymi aktualnych nastrojów panujących w określonej grupie społecznej. Trudno bowiem rozdzielić wpływ poglądów społeczeństwa na daną kwestię od przedstawionego programu politycznego partii. Każda partia polityczna jako organizacja zrzeszająca swoich członków na zasadzie dobrowolności, dąży do zdobycia jak największego poparcia wśród osób do niej nie należących. Proces przeprowadzania sondaży politycznych lub ankiet dotyczących pewnych, najczęściej kontrowersyjnych i niełatwych, tematów ma za zadanie określić i uwidocznić drogę i sposób działania polityków, aby ten cel osiągnąć. Jeżeli panujące nastroje są nieprzychylne dla konkretnego programu,...

Podobne wypracowania