Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a polityka - opracowanie

Pojęcie polityki jest nieostre. Polityka to zjawisko, które należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W pierwszym ujęciu – polityka to sposób sprawowania władzy, umiejętność mobilizowania społeczeństwa do podjęcia aktywności w kierunku wskazanym przez jednostkę bądź też partię polityczną. Najważniejsze jest wspólne dążenie do celu poprzez poplecznictwo w stosunku do wybranego reprezentanta. Polityka to także program partii politycznej, który wprowadza ona w życie w czasie sprawowania władzy.

Polityka nierozerwalnie łączy się z badaniami dotyczącymi aktualnych nastrojów panujących w określonej grupie społecznej. Trudno bowiem rozdzielić wpływ poglądów społeczeństwa na daną kwestię od przedstawionego programu politycznego partii. Każda partia polityczna jako organizacja zrzeszająca swoich członków na zasadzie dobrowolności, dąży do zdobycia jak największego poparcia wśród osób do niej nie należących. Proces przeprowadzania sondaży politycznych lub ankiet dotyczących pewnych, najczęściej kontrowersyjnych i niełatwych, tematów ma za zadanie określić i uwidocznić drogę i sposób działania polityków, aby ten cel osiągnąć. Jeżeli panujące nastroje są nieprzychylne dla konkretnego programu, prowadzone są badania, w jaki sposób możliwa jest ich zmiana i uzyskanie aprobaty.

Opinia publiczna może zmienić kształt uprawiania polityki, wpłynąć na nią i zmusić do rozwoju. Jednakże nie należy zapominać, że nierzetelne przygotowanie informacji z zakresu badań opinii publicznej czy też próba jej kształtowania według własnego uznania może skutkować nierzeczywistym obrazem społeczeństwa, a co za tym idzie – nie zaowocować sukcesem. Innymi słowy, jeżeli badania są nieobiektywne, a grupa poddana sondażom nie została wybrana w sposób gwarantujący miarodajne sprawdzenie panujących w niej poglądów, wyniki również nie będą realne.

Opinia publiczna, tak samo jak polityka, jest wynikiem ludzkich emocji i uczuć. Badaniom poddawane są jednostki wyłącznie w określonym momencie, chwilę później rezultat może być skrajnie odmienny. Podobnie jest w przypadku polityki – kandydat może stracić uznanie w sposób trywialny, np. tylko przez użycie jednego niepoprawnego politycznie słowa. Wszystko bowiem zależy od sposobu jego przedstawienia i sytuacji kulturowej czy ekonomicznej, jaka panuje na terytorium objętym sondażem.

Podobne wypracowania do Opinia publiczna a polityka - opracowanie