Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Partia polityczna - co to jest partia polityczna? Funkcje, rola partii politycznych

Partia polityczna to grupa osób dobrowolnie stowarzyszonych. Posiada własny program oraz dąży do przejęcia i utrzymania władzy w państwie. Może to osiągnąć poprzez zdobycie poparcia wśród członków społeczeństwa na szczeblu lokalnym czy też ogólnokrajowym. Do osiągnięcia tego celu partia posiada wiele środków.

Podstawową funkcją partii politycznej jest wpływ na opinie panujące w określonej zbiorowości. Fundamentalnym narzędziem kształtowania społeczeństwa według własnych potrzeb partii jest proces kształtowania opinii poprzez wdrażanie w życie programu politycznego; ma on bowiem skusić potencjalnego wyborcę do oddania głosu podczas wyborów na konkretnego kandydata należącego do partii. Pośrednio także namawia jednostki do rozpoczęcia dialogu dotyczącego kluczowych kwestii dla zbiorowości. Podczas wyborów na szczeblu lokalnym lub parlamentarnym bardzo ważnym zadaniem jest zwerbowanie jak największej liczby głosujących w celu okazania niezbędnego poparcia.

Bardzo istotnym zadaniem, wykonywanym przez partie polityczne, jest funkcja rządzenia. Polega ona na zrealizowaniu przedstawionego programu wyborczego. Ponadto, wybrany reprezentant powinien stanowić swego rodzaju spoiwo pomiędzy władzą a potrzebami grupy społecznej. Często politycy starają się „wychodzić do ludzi”, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby (o ile nie dzieje się to w celu wyłącznie propagandowym).

Partia stanowi mechanizm, dzięki któremu można wyróżnić elitę rządzącą państwem. Ponadto staje się organem prawodawczym, legislacyjnym oraz stojącym na straży przestrzegania ustanowionego prawa.

Partie polityczne mają ogromny znaczenie w procesie kształtowania opinii publicznej. Wielokrotnie miały miejsca przypadki, gdy zachowanie jednego z członków partii odbijało się na poparciu całej organizacji. Nie bez przyczyny partie polityczne próbują zdobyć poklask w mediach oraz sympatię dziennikarzy. Owocuje to korzystnym ujęciem ich na antenie telewizyjnej danej stacji, w radio lub w prasie, co pozwala na poszerzanie sieci swoich wpływów.

Wielość partii politycznych o zróżnicowanych poglądach oraz planach na swój rozwój może pomóc w podjęciu decyzji w trakcie wyborów. Stanowi to odzwierciedlenie ustroju demokratycznego w państwie.

Podobne wypracowania do Partia polityczna - co to jest partia polityczna? Funkcje, rola partii politycznych