Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Propaganda a opinia publiczna - opracowanie i charakterystyka. Rola propagandy w kształtowaniu opinii publicznej

Opinia publiczna stanowi swoiste podsumowanie panujących w obrębie określonej grupy społecznej nastrojów związanych z daną kwestią. Jest ona labilna i zależy od stanu ludzkich uczuć i emocji. Duży wpływ na proces kształtowania się opinii publicznej mają media oraz politycy i ich gra, która stawia sobie za cel uzyskanie jak największej liczby potencjalnych wyborców. Często stosują oni środki znajdujące się na pograniczu prawa, etyki czy też dobrego smaku. Jednak najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces konkretnego ugrupowania politycznego, jest odpowiednio przeprowadzana, sprawna propaganda wśród danej zbiorowości.

Propaganda ma szeroki wachlarz form, w jaki można ją uprawiać. Może przejawiać się jako obraz wizualny, wykorzystujący symbolikę jasno kojarzoną z konkretną ideologią. Propaganda to oddziaływanie na jednostkę, aby zmusić ją do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś kwestii i to w taki sposób, aby jednostka była przekonana, iż podejmuje decyzję samodzielnie. To wpływanie na ludzką podświadomość poprzez stosowanie czynności nierzadko balansujących na granicy prawa lub też ją przekraczających. Świadomość społeczna często bowiem zależy od uroku chwili, jednostki są podatne na demagogię i lubią słyszeć to, co chcą. Jednym z narzędzi propagandy jest właśnie stereotypowy sposób myślenie jednostki, jej wrażliwość na informacje zasłyszane lub przeczytane. Obywatel podejmie odmienną decyzję samotnie, inną zaś pod wpływem tłumu. Propaganda ma na celu wprowadzanie zmian do opinii publicznej, zjednywanie konkretnym politykom poparcia i pochwał.

Historia propagandy sięga okresu starożytności, jednakże jej prawdziwy rozwój przypadł na okres XIX i XX wieku. Na tenże czas przypada powstanie badania opinii publicznej. Wówczas ideologie oparte na absolutnie nieludzkich założeniach miały rzesze wyznawców i ślepych zwolenników. Przykładem tego jest świetnie przeprowadzona akcja propagująca politykę proklamowaną przez Hitlera czy też Stalina. Wówczas opinia publiczna stała za nimi murem. Przebudzenie nadeszło później.

Podobne wypracowania do Propaganda a opinia publiczna - opracowanie i charakterystyka. Rola propagandy w kształtowaniu opinii publicznej