Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Opinia publiczna a demokracja - opracowanie

Opinia publiczna to ogół panujących nastrojów społecznych pośród danej grupy społecznej, dotyczy kwestii dla niej kluczowych. Opinią publiczną kierują się politycy w swych działaniach, stanowi ona bowiem odzwierciedlenie panujących nastrojów i poglądów na dany temat. Opinia publiczna nie jest wartością stałą, zmienia się pod wpływem ważnych i nieważnych (przynajmniej pozornie) czynników. To suma odpowiedzi na postawione pytania. Zależy od ludzi, a co za tym idzie, od ludzkich emocji, słabostek, ułomności i uczuć.

Sprawny demagog, współpracując ze środkami masowego przekazu, jest w stanie poderwać miliony ludzi do czynów, o których nawet nie pomyśleli poprzedniego dnia. Takie sytuacje są dosyć powszechne, jednakże stanowią one znaczne zagrożenie dla systemu demokratycznego. Opinia publiczna zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju, nie bez wpływu pozostaje także naświetlanie przez media życia prywatnego polityków.

Demokracja to forma sprawowania rządów, zgodnie z którą człowiek jest najważniejszy, a jego dobra i wolności osobiste stanowią absolutne pryncypium. Jednakże proces badania opinii publicznej jasno wskazuje, iż jednostki są przede wszystkim zależne od siebie, co może zagrażać systemowi demokratycznemu. Zakładając, że popularny polityk zdobędzie poparcie takiej ilości wyborców, że nie będzie już potrzebował nawet własnej partii, nic nie stanie mu na przeszkodzie w dążeniu do zamiany demokracji na tyranię. Z drugiej strony, wolność sumienia, wyrażania opinii oraz zakaz cenzury są podstawowymi wartościami, jakich ustrój demokratyczny powinien bronić.

Opinia publiczna może zmienić kształt sceny politycznej. Sprawne manipulowanie mediami w procesie jej przekazywania może odmienić poglądy i panujące nastroje. Z kolei opinia publiczna, przekazywana w sposób obiektywny i merytoryczny, może wpłynąć na ludzkie decyzje w sposób właściwy, pomóc im w dokonaniu wyborów bądź też utożsamieniu się z jakimś problemem.

Zadaniem rzetelnego dziennikarza jest przekazanie wyników sondaży i badań opinii publicznej w sposób zgodny z normami obyczajowymi państwa demokratycznego.

Podobne wypracowania do Opinia publiczna a demokracja - opracowanie