Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Nepotyzm a prawo - rozwiń temat

Nepotyzm to działanie przywódców politycznych lub członków przedsiębiorstwa czy innego miejsca pracy, mające na celu obsadzenie urzędów osobami powiązanymi koligacjami rodzinnymi w celu umocnienia sprawowanej władzy czy też zwiększenia własnych korzyści materialnych. 

Nepotyzm jest działaniem skrajnie dyskryminującym, gdyż już w procesie naboru na jakieś stanowisko lub w przypadku zastosowania awansu osoba spokrewniona z przełożonym jest faworyzowana w znacznym stopniu. Może także przejawiać się to w momencie ustalania wynagrodzenia, wówczas stawka za podobną pracę oraz zakres obowiązków jest rażąco wyższa tylko z powodu powiązań rodzinnych. Podobna sytuacja może wystąpić przy nadawaniu urzędów publicznych wobec członka rodziny, który pełni określone funkcje polityczne. Zjawisko nepotyzmu wywodzi się już z okresu średniowiecza, kiedy biskupi oraz papieże obdarowywali godnościami i urzędami kościelnymi swoich nieślubnych synów. Miało to zapewnić bezpieczeństwo ich własnych pozycji w hierarchii kościelnej. Papież Innocenty XII w 1692 roku wprowadził zakaz stosowania takich praktyk specjalną bullą. 

Obecnie nepotyzm jest zjawiskiem karalnym, jednakże często nadal jest praktykowany. W szczególności jego przejawy można zaobserwować w krajach trzeciego świata oraz w krajach, gdzie nadal panuje ustrój totalitarny. Ponadto, smutnym faktem jest nepotyzm w Polsce, pomimo absolutnej niegodności jego stosowania wobec obowiązującego prawa. 

Przepisy i normy prawne, zawarte w Konstytucji oraz ustawach, w wyraźny sposób zakazują dyskryminacji pod każdym względem. Wszelkie działania mające na celu obejście tych przepisów są łamaniem prawa i podlegają karze. Jednocześnie, poprzedni ustrój polityczny nadal jest zakorzeniony w naszej kulturze i wymusza niejako na jednostce lojalność przede wszystkim wobec członków rodziny. Skutkiem takiego postępowania jest nadawania urzędów czy stanowisk pracy osobom spokrewnionym bez względu na ich faktyczne umiejętności w danym zakresie.

Sprzeczność prawa z pojęciem nepotyzmu jest bardzo wyraźna. Stosowane są kary wobec osób nie przestrzegających zasad prawnych, na drodze sądowej lub wewnątrz przedsiębiorstwa.

Podobne wypracowania do Nepotyzm a prawo - rozwiń temat